عباس غزالی .
نمايي از فيلم سينمايي "پري سا" با فيلمبرداري درخشان دوست هنرمندم معين مطلبي عزيز...
عكس از پويا شاه جهاني عزيز...
#عباس_غزالی #سينما#فيلم#جشنواره_فجر class=
. نمايي از فيلم سينمايي "پري سا" با فيلمبرداري درخشان دوست هنرمندم معين مطلبي عزيز... عكس از پويا شاه جهاني عزيز... #عباس_غزالی #سينما#فيلم#جشنواره_فجرثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران