بهنوش طباطبایی سريال "ميكائيل " برنده ي تنديس برترين سريال جنايي و ديپلم افتخار جشنواره فيلم و سريالهاي پليسي روسيه
شد. class=
سريال "ميكائيل " برنده ي تنديس برترين سريال جنايي و ديپلم افتخار جشنواره فيلم و سريالهاي پليسي روسيه شد.ثبت دیدگاه شما