دانیال عبادی ﮔﺎﻫﯽ، «ﺧﺪﺍونـد»، ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﺎ «ﺩﺳﺖ ﺗﻮ»، «ﺩﺳﺖ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ»
 ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﺩ،
ﻭﻗﺘﯽ،
«ﺩﺳﺘﯽ» ﺭﺍ، 
ﺑﻪ «ﯾﺎﺭﯼ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯼ»،
ﺑﺪﺍﻥ که
«ﺩﺳﺖ ﺩﯾﮕﺮﺕ» 
دﺭ «ﺩﺳﺖ ﺧــﺪﺍﺳﺖ»
.
#danialebady #danialebadi #danial #danialebadi_fans #danialebadi8 #danial_ebadi#دانيال #دانيال_عبادى class=
ﮔﺎﻫﯽ، «ﺧﺪﺍونـد»، ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﺎ «ﺩﺳﺖ ﺗﻮ»، «ﺩﺳﺖ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ» ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﺩ، ﻭﻗﺘﯽ، «ﺩﺳﺘﯽ» ﺭﺍ، ﺑﻪ «ﯾﺎﺭﯼ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯼ»، ﺑﺪﺍﻥ که «ﺩﺳﺖ ﺩﯾﮕﺮﺕ» دﺭ «ﺩﺳﺖ ﺧــﺪﺍﺳﺖ» . #danialebady #danialebadi #danial #danialebadi_fans #danialebadi8 #danial_ebadi#دانيال #دانيال_عبادىثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران