اشکان خطیبی نمردم و تو تئاتر ايران همدلى و عزت نفس ديدم.
آقایون ،خانوما ما همه داریم تو یه فضا کار میکنیم.این اتفاق ممکن بود تو همین جشنواره برای شما پیش بیاد.به چی دلخوش کردید؟ جایزه؟؟؟
صنف تاکسیداران تهران غیرت شون از ما بیشتره.
محمد مساوات درود به شرفت!
توضیح:یادداشت موجود در عکس رو بخونید.
@mosavat14 class=
نمردم و تو تئاتر ايران همدلى و عزت نفس ديدم. آقایون ،خانوما ما همه داریم تو یه فضا کار میکنیم.این اتفاق ممکن بود تو همین جشنواره برای شما پیش بیاد.به چی دلخوش کردید؟ جایزه؟؟؟ صنف تاکسیداران تهران غیرت شون از ما بیشتره. محمد مساوات درود به شرفت! توضیح:یادداشت موجود در عکس رو بخونید. @mosavat14ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران