میلاد کی مرام بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و در انسان چیزی بزرگتر از فکر او.
پ ن :انسان برای پیروزی آفریده شده است،اورامی توان نابودکردولی نمی توان شکست داد.💪〽️✨👍
ماهیگیر و دریا
ارنست همینگوی
عكس: @davoodamanollah 
طراح:@raadfashionhouse
#milad #miladkeymaram #ilovemyfans #ilovemiladia #ilovemiladia class=
بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و در انسان چیزی بزرگتر از فکر او. پ ن :انسان برای پیروزی آفریده شده است،اورامی توان نابودکردولی نمی توان شکست داد.💪〽️✨👍 ماهیگیر و دریا ارنست همینگوی عكس: @davoodamanollah طراح:@raadfashionhouse #milad #miladkeymaram #ilovemyfans #ilovemiladia #ilovemiladiaثبت دیدگاه شما