پرستو گلستانی چقدر امروز روز خوبیه
رفتم عید دیدنی 
همیشه سلامت باشید پدر سالار تئاتر ،سینما و تلويزيون 💗💗 class=
چقدر امروز روز خوبیه رفتم عید دیدنی همیشه سلامت باشید پدر سالار تئاتر ،سینما و تلويزيون 💗💗ثبت دیدگاه شما