سوسن حسنی دخت :
توصیه میکنم کسانی که تصميم دارند نويسندگي و كار روزنامه نگاري را به صورت مبنايي ، تخصصی و درست یاد بگیرند ثبت نام کنند. class=
: توصیه میکنم کسانی که تصميم دارند نويسندگي و كار روزنامه نگاري را به صورت مبنايي ، تخصصی و درست یاد بگیرند ثبت نام کنند.ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران