لیلا برخورداری ‎و اینک راز من که بسیار ساده است: بدان که جز با چشم دل نمی‌توان خوب دید. آنچه اصل است، از دیده پنهان است... ‎ 
آنتوان دو ‌سنت ‌اگزوپری

#ليلا_برخورداري class=
‎و اینک راز من که بسیار ساده است: بدان که جز با چشم دل نمی‌توان خوب دید. آنچه اصل است، از دیده پنهان است... ‎ آنتوان دو ‌سنت ‌اگزوپری #ليلا_برخورداريثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران