لیلا برخورداری ‎می‌خواهم
‎هر صبح که پنجره را باز می‌کنی
‎آن درختِ روبه‌رو من باشم
‎فصلِ تازه من باشم
‎آفتاب من باشم
‎استکانِ چای من باشم
‎و هر پرنده‌ای که نان از انگشتانِ تو می‌گیرد ‎

از کتابِ برسد به استخوان‌هایت
‎روزبه سوهانی 
آخر هفته پاييزيتون پر از آرامش و حال خوب❤️ #ليلا_برخورداري class=
‎می‌خواهم ‎هر صبح که پنجره را باز می‌کنی ‎آن درختِ روبه‌رو من باشم ‎فصلِ تازه من باشم ‎آفتاب من باشم ‎استکانِ چای من باشم ‎و هر پرنده‌ای که نان از انگشتانِ تو می‌گیرد ‎ از کتابِ برسد به استخوان‌هایت ‎روزبه سوهانی آخر هفته پاييزيتون پر از آرامش و حال خوب❤️ #ليلا_برخورداريثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران