محمد علیزاده سلام خيلي دوست دارم تو نظرسنجي سه ستاره ميثم مقام بياره.با اينكه خودم امسال حضور ندارم اما چون صدا و شخصييتشو دوست دارم علاقه زيادي واسه مقام اوردنش دارم.پس اين رفيق قديميه منو خيلي حمايت كنين خيلي دوست دارم اول بشه. ممنون از همتون كه عزيزين😍 class=
سلام خيلي دوست دارم تو نظرسنجي سه ستاره ميثم مقام بياره.با اينكه خودم امسال حضور ندارم اما چون صدا و شخصييتشو دوست دارم علاقه زيادي واسه مقام اوردنش دارم.پس اين رفيق قديميه منو خيلي حمايت كنين خيلي دوست دارم اول بشه. ممنون از همتون كه عزيزين😍ثبت دیدگاه شما