دانلود عاشقانه
چیستا یثربی یواشتر#چیستا_یثربی.داستان
کنار پنجره نشسته بود.من کنارش.دو زن در اتوبوس.تقریبا هم سن هم.ورقه آزمایش را درجیبم لمس کردم؛ میخواستم مطمین شوم بچه هنوز همانجاست.انگار بچه در جیبم بود! دو ماه و نیم !و من نمیدانستم باردارم ! مدام به ورقه آزمایش در جیبم دست میزدم.بچه سر جایش بود.یعنی الان یک نفر درون من نفس میکشید؟غذامیخواست؟ محبت میخواست؟مادر میخواست؟منکه هیچکدام را بلد نبودم !دوباره تهوع گرفتم.خدایا دو ماه و نیم؛مهمان من آمده بود و من نمیدانستم!همه میگفتند؛قرص معده بخور؛ خوب میشوی!رانیتیدین پشت رانیتیدین که میخوردم و باز تهوع! و نمیدانستم بچه قرص نمیخواهد ؛ غذا میخواهد!آرامش مادر میخواهد.عشق میخواهد.آماده نبودم! ترسیده بودم! ناگهان زن بغلی ام گفت:هیس! حرف نزن! فکر کردم بلند حرف زده ام.امانه ! چون دوباره ادامه داد :مگه نمیگم حرف نزن! با خودم گفتم :باز گیریک دیوانه افتادم!گفت:مگه با تو نیستم؟حس کردم مهمان کوچکم در دلم مچاله شد.سنگ شد.ترسید! انگار نفس نمیکشید! به زن گفتم :من که حرف نمیزنم!زن گفت:تو رو نمیگم؛شوهرمو میگم! داره حرف میزنه.میشنوی؟گفتم : گوشاتو بگیر نشنوی! گفت:فایده نداره.داد میزنه!میگه زن گرفتن تکلیف بود؛وگرنه نمیگرفتمت.کی با توی ایکبیری ازدواج میکرد؟نه پدر حسابی داری؛ نه مادر.بچه دارم که نمیشی؛ دلم به اون خوش باشه.خب معلومه سرت زن میارم.خوبشم میارم.گفتم :از کجا میدونی اینا رو میگه؟ گفت:چون دارم میشنوم.کر که نیستم! با خودم گفتم:پارانویید نوع حاد.بیچاره! دوباره داد زد:بسه دیگه نگو! گفتم:هنوز داره میگه؟گفت؛ آره.میگه؛ آدم حسابی بودی؛ مهریه ام میخواستی؟همین که یکی از کنار خیابون جمعت کرد؛ خدا رو شکر کن.من به خدا کنار خیابون جوراب میفروختم.برای خرج مادرم
.بابام پیره.دیگه نمیره بنایی.من خونواده دارم.عاشقشونم.مگه آدم پول نداشته باشه؛  خونواده نداره؟مگه آدم بچه دار نشه؛ آدم نیست؟ دل نداره؟ دیگر کاغذ را لمس نکردم.پیاده شدم.زن محکم روی شیشه کوبید:باشه.طلاقم بده! میخواستم از وسط خیابان رد شوم.دیدم هنوز داردروی شیشه میکوبد. صدایش را نمیشنیدم.چقدر شکل خودم بود!کلید انداختم.چطور به او بگویم بهتر است چطورخوشحالتر میشود؟بگویم بزودی پدرمیشوی! گفتم سلام.گفت:زخم معده ؟گفتم :نه.بچه ست.بچه دارشدیم.داشت صورتش را با حوله خشک میکرد.خیلی طول کشید.گاهی زمان قدر ابدیت است.گفت:زود بود.سکوت.ادامه داد:ولی به هر حال؛ بچه ام؛مثل ازدواج تکلیفه!رفت.داد زدم:انقدر بلند حرف نزن.گفت؛ دیوونه شدی؟ من چیزی نگفتم! گفتم؛ دارم میشنوم.یواشتر! بچه تکلیف نبود؛ عشق بود.دلم میخواست گوشهای بچه ام را بگیرم! class=
یواشتر#چیستا_یثربی.داستان کنار پنجره نشسته بود.من کنارش.دو زن در اتوبوس.تقریبا هم سن هم.ورقه آزمایش را درجیبم لمس کردم؛ میخواستم مطمین شوم بچه هنوز همانجاست.انگار بچه در جیبم بود! دو ماه و نیم !و من نمیدانستم باردارم ! مدام به ورقه آزمایش در جیبم دست میزدم.بچه سر جایش بود.یعنی الان یک نفر درون من نفس میکشید؟غذامیخواست؟ محبت میخواست؟مادر میخواست؟منکه هیچکدام را بلد نبودم !دوباره تهوع گرفتم.خدایا دو ماه و نیم؛مهمان من آمده بود و من نمیدانستم!همه میگفتند؛قرص معده بخور؛ خوب میشوی!رانیتیدین پشت رانیتیدین که میخوردم و باز تهوع! و نمیدانستم بچه قرص نمیخواهد ؛ غذا میخواهد!آرامش مادر میخواهد.عشق میخواهد.آماده نبودم! ترسیده بودم! ناگهان زن بغلی ام گفت:هیس! حرف نزن! فکر کردم بلند حرف زده ام.امانه ! چون دوباره ادامه داد :مگه نمیگم حرف نزن! با خودم گفتم :باز گیریک دیوانه افتادم!گفت:مگه با تو نیستم؟حس کردم مهمان کوچکم در دلم مچاله شد.سنگ شد.ترسید! انگار نفس نمیکشید! به زن گفتم :من که حرف نمیزنم!زن گفت:تو رو نمیگم؛شوهرمو میگم! داره حرف میزنه.میشنوی؟گفتم : گوشاتو بگیر نشنوی! گفت:فایده نداره.داد میزنه!میگه زن گرفتن تکلیف بود؛وگرنه نمیگرفتمت.کی با توی ایکبیری ازدواج میکرد؟نه پدر حسابی داری؛ نه مادر.بچه دارم که نمیشی؛ دلم به اون خوش باشه.خب معلومه سرت زن میارم.خوبشم میارم.گفتم :از کجا میدونی اینا رو میگه؟ گفت:چون دارم میشنوم.کر که نیستم! با خودم گفتم:پارانویید نوع حاد.بیچاره! دوباره داد زد:بسه دیگه نگو! گفتم:هنوز داره میگه؟گفت؛ آره.میگه؛ آدم حسابی بودی؛ مهریه ام میخواستی؟همین که یکی از کنار خیابون جمعت کرد؛ خدا رو شکر کن.من به خدا کنار خیابون جوراب میفروختم.برای خرج مادرم .بابام پیره.دیگه نمیره بنایی.من خونواده دارم.عاشقشونم.مگه آدم پول نداشته باشه؛ خونواده نداره؟مگه آدم بچه دار نشه؛ آدم نیست؟ دل نداره؟ دیگر کاغذ را لمس نکردم.پیاده شدم.زن محکم روی شیشه کوبید:باشه.طلاقم بده! میخواستم از وسط خیابان رد شوم.دیدم هنوز داردروی شیشه میکوبد. صدایش را نمیشنیدم.چقدر شکل خودم بود!کلید انداختم.چطور به او بگویم بهتر است چطورخوشحالتر میشود؟بگویم بزودی پدرمیشوی! گفتم سلام.گفت:زخم معده ؟گفتم :نه.بچه ست.بچه دارشدیم.داشت صورتش را با حوله خشک میکرد.خیلی طول کشید.گاهی زمان قدر ابدیت است.گفت:زود بود.سکوت.ادامه داد:ولی به هر حال؛ بچه ام؛مثل ازدواج تکلیفه!رفت.داد زدم:انقدر بلند حرف نزن.گفت؛ دیوونه شدی؟ من چیزی نگفتم! گفتم؛ دارم میشنوم.یواشتر! بچه تکلیف نبود؛ عشق بود.دلم میخواست گوشهای بچه ام را بگیرم!ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران


faride
عاشقتونم بانو همه داستاناتون فوق الغادن


avishan
سپاس بانو.زیبا بود.

yasrebi_chista
@maaaah40.49 ریر سایه شما

Azar
ای جوووونم

maah
چیستا جان توچی هستی ؟! تو کی هستی ؟!!

soriiiii
وچقدر توخوبی نازنین

soriiiii
وچقدر دلم میخواست دوباره انتخاب میکردم

soriiiii
کاشکی ازاون دوره چیزی یادم بود تابرای زمان ناارامی هام تعریف می کردم

faribaa
اینجور آدما ازدواج نکنن خیلی بهتره ....نه؟!!!

مهربان بانو قلمت جادو میکنه ممنون وسپاس کلماتت دل رو نوازش می کنه

yasrebi_chista
@nazila_maralan @parham0583 @sadscorpion @salehi1360 @mahmoodhos9968 @liliompink من ممنونم از لطفتان.پابرجا .......


Azita
عالی بود مثل همیشه

lilia
عالى بود !!!!!!

mahmoud13
عالی بسیارزیبا بود

atefeh_vaezi
@aramvaezi

nazila
چیستا جان،نوشته ها و حستون رو خیلی دوست دارم.

scorpion
موفق باشي بانو بسيار زيبا نوشتين👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 @yasrebi_chista

salehi
@yasrebi_chista عزیزدلم بی نهایت تاثیرگزاربود عشقم توکانالم خوندمش فوق العاده معناداربود 💗💗

salehi
@yasrebi_chista عزیزدلم بی نهایت تاثیرگزاربود عشقم توکانالم خوندمش فوق العاده معناداربود 💗💗

yasrebi_chista
@salehi1360 ممنون خانمی.تو کانال کاملتره

yasrebi_chista
@marjooon.r1985 @sabahi_64 @nasrin_kd @farjamkamaneh @saeideh_khoshuoei @s.ghadiri853 گاهی غمه که ما رو وادار به دین اطرافمون میکنه گلم


saeideh Khoshuoei
غم داشت ولی زیبا بود

Ravina
براوووووووو..

nasrin kd
فوق العاده بود

👑Queeeeen👑
Awlllllliiiiiiiiii bood

Farjam Kamaneh
@yasrebi_chista : دلم ميخواست كوشهاي بجه ام را........عالي بود ....عالي اوج قصه در انتها

melika
لعنت به آدمهایی هیچی رو درک نمیکنند فقط میخوان شکمشون سیر باشه اینا هیچوقت نمیفهمند مادر شدن یعنی چی لعنت بهشون

Mahdiye Hosseini
عالی بود چیستا جان وغم انگیز.دلم گرفت

💑💏👼👪
@baba_mohamad

salehi
خیلی تاثیرگزاربود و خیلی بامفهوم ممنونم چیستاجون

زیبا و عالی و تکان دهنده ♥♡ خداقوت بانو


واقعا تاثیرگزار و زیبا نوشتید

yasrebi_chista
@taha8888parsa درود عشاق.بی خیال حسودا شید

yasrebi_chista
@taha8888parsa @katayounenayati @azin_tochal @onlyfahimeh درود عزیزان

Fahimeh Mehdizadeh
بسی زیبا

kati
فوق العاده بود

azin
قابل توجه بعضی از دوستان،این یک قصه نبود و؟یک واقعیت بود.واگاتا کریستی و بانو مارپل و پوارو در برابر قلم بانو دکتر چیستا یٹربی عزیز کم میاورند ،قلم چیستای عزیزم بینظیره ،دوباره محفل کتابخوانی باب شد .سپاس و درود استاد عزیز

zeinab
چیستای جان. جادوی قلمت آرامشبخشه

zeinab
@dr_sedaghat1357 اینهمه ادب و متانت نوبره والا

drm.sedaghat
با اون داستانای بی سرو ته اگرچه ی روانشناس هستید ولی بهتره خودتون به ی مشاور مراجعه کنید. خبلی بده که آدم خودشو برتر ببینه و فکر کنه که هر چی میگه درسته و هر راهی رفته بهترینه

fanoos
Very nice


eli
خدایا عالی بود..انگار حس خودم بود

shabnam.N
احساس و هنر شما بی نظیره

shabnam.N
احساس و هنر شما بی نظیره

محمد
واقعا عالی بود.خسته نباشید

@__soosan__yosef__

لیلا
بی نظیر بود عزیز دل

as.sa
واقعا عالی

m.s
چیستا جان شادباشی ، داستان جدیده ؟

لاله
خانم یثربی عزیز واقعا داستان های کوتاهتان هم زیباست سپاس فروان

yasrebi_chista
@shahrzadmostashfi افتخار عزیز دل


اینجا هم پنجشنبه خواندم،،، کلا مرتب مرور میکنم، خانم جان @yasrebi_chista

هر جا باشید ، هستم و انشاءالله خواهم بود،

@yasrebi_chista از کانال هم خونده ام عزیز جان،

yasrebi_chista
@shahrzadmostashfi ما بیشتر.ارادت

@yasrebi_chista هر کسی کز ظن خود شد یار من....... از درون من نجست اسرار من،....'.........

yasrebi_chista
@shahrzadmostashfi کانال

yasrebi_chista
@shahrzadmostashfi مدسی .کاش از کانتل هم.میخوندی اگه داری.اونجا کاملتره.جا نبود اینجا

@yasrebi_chista خانم دکتر گل خودم، دیروز خارج شهر بودم و نه وای فای و نه دیتا،،،، الان دوباره داستان یواشتر رو خوندم، ،، آخه بد مصب خیلی حرف برای گفتن داره به عبارتی درد خیلی از خانواده هاست...... اینجا سرزمین نادرست کاش از اول برای عشق معنی بسازیم...... تمام دایره المعارف فرهنگمان رو عوض کنیم و تعریف دوباره،،،، ایران من دوستت دارم ....... خانم دکتر م داستانهای کوتاه رو باید بارها خواند، نباید با عجله از کنارشان رد شد و سرسری نظر داد، همون کار که با داستانهای بلندت می کردم،،،،، ارادت و مخلص،

yasrebi_chista
@sadinauk ممنونم عزیز

Tahmineh Alimi
مثل همیشه عالی، بااحساس، طوری مینویسید که انگار خود خواننده داستان اونجا حضور داره، اصلا فکر نکردم دارم میخونم، انگار اونجا بودم، مرسی که مینویسید به این قشنگی....


@yasrebi_chista 💖

yasrebi_chista
@marzie.moeini64 ممنونم

عالی عزیزم .بهترینی 😙💜

sonia v homayun
matne bi nahayat ziba v taamol barangizi bod banoo.like

farnaz izadi
بسیااااار عااالی...پرفکککت...

قلمتون سبز و بهاری

کامیار بهجت
نزدیک بود به فیلمنامه دعوت/ درود استاد

shadi1346
عالی ، عالی غالی بود گلم

shadi1346
👍👍👍👍👍👍👍👍👍

mobina
درود


SaBer
عالی بود بانو جان یه دونه ای@yasrebi_chista ❤❤❤🌷🌷🌷

poran
امان از این سرکوفتا

leeaa.Art group
عشق

leeaa.Art group
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏

leeaa.Art group
بی نظیر بود بی نظیر

مریم 💍💑👶👦🏡📚🎭🎨🎹🎼🎤🌷🚵☕🐴🍓
داستان زیبایی بود .یاد فیلم دعوت افتادم .بچه هایی که ما به این دنیا دعوتشون کردیم پس باید دقیقا مثل مهمون باهاشون رفتار کنیم .همونجوری که به مهمونمون میرسیم ،بهش احترام میزاریم،بهش تندی نمیکنیم،بهترین چیزها رو براش مهیا میکنیم وهمیشه بهش لبخند میزنیم ......با بچه هامون هم باید همینجوری رفتار کنیم .چون ما دعوتشون کردیم. کاش اینو بفهمیم 🌷🌷🌷🌷🌷

nsrazavi
متاسفانه درد اجتماع ما 😟😟

sonia
حقوق زنان !!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟

بی نهایت زیبابود.من عاشق این سبک ادبیاتم.خودم ازنوجوانی این کارو انجام میدادم ولی هیچوقت هیچ تشویقی هیچ پشت گرمی نداشتم.الانم شعرمیگم ولی پنهونی

__afrodit__
💋💋💋💋💋💋💋💋💋♥️♥️


__afrodit__
خيليييي خوب بود نازنينم. ياد دعوت افتادم كه بارها و بارها ديدمش... 👌🏼👍🏼💕💕💕💕

mohammad
سلام استاد عالیقدر و بزرگوارم خوبید شب زیبای شما بخیر و شادی امیدوارم که همیشه شاد و سلامت باشید و وجود عزیزتان از گزند بلایا و آفات روزگار مصون و محفوظ بماند ممونم از داستانهای بسیار زیبای شما که در شب در تلگرام قرار میدهید واقعا زیبا و دوست داشتنی هستند من که بعضا آنها را یک یا دوبار مرور میکنم قلم بسیار زیبا و روانی دارید انشاالله که سال جدید سالی سرشار از عشق و مهربانی و شادی و خبرهای خوب و ارامش بخش برای شما باشد استاد عزیز و بزرگوارم مراقب سلامتی خودتان باشید چون برای همه دوستان و سروران مخصوصا این شاگرد کوچکتان عزیز و با ارزش هستید دست حق نگهدارتان باشد ارادتمند و دعا گوی همیشگی شما شاگرد کوچک شما

آرادآوین
وای امان از پارانوئيد 😣

aye
در جواب اون دوستی گفتم که شاکی شده بود چرا تاکسی سوال میپرسه یا نقدی داره بقیه فالورها میریزن سرش و .... نمیخواستم به بحث ادامه بدم و بیشتر از این بازش کنم گفتم همه چی حل میشه مشکلی نیست جو رو متشنج نکنید خواهشا

solTane qalbhaa
اشک منم دراومد خواهر😢 @sabze3

mohammad
@nazilaafrodit سلام دوست گرامی و استاد عالیقدر و فرهیخته خوبید شب زیبای حضرتعالی بخیر و شادی ممنون از جمله و متن بسیار زیبای شما کاملا با فرمایش شما موافقم واقعا یک جو دوستانه بین استاد عالیقدر و عزیزمان خانم دکتر عزیز و دوستان و یاران مهربان و وفادار استاد وجود دارد انشاالله که بهار سال جدید برای همه دوستان و سروران سرشار از خبرهای شاد و مهربانی و و امیدوارکننده باشد و چه خبری بهتر از این که جو دوستانه و سرشار از عشق و مهربانی را که استاد عالیقدر و بزرگوارمان پایه گذاری کردند روز بروز محکم تر و استوار تر باشد و از همه این موارد با ارزشتر سلامتی وجود استاد عزیز و بزرگوارمان خانم دکتر عزیز میباشد شما دوست گرامی هم انشاالله که همیشه موفق و پیروز و سربلند و پاینده باشید و هیچگاه غم و غصه به قلب پاک و مهربان شما راه نیابد امین التماس دعای فراوان دارم ارادتمند

عالی بود مثل همیشه

@yasrebi_chista مهربان❤❤عزیزین🙏🙏

sajjad
تکلیف نبود...عشق بود

sajjad
چه عالی....


yasrebi_chista
@ghazaal__h بله.لسیار کم جواب میدم.مگه واجب باشه

Nazila Afrodit
خداروشکرهمه چی خوب و آرومه.....بهارنزدیکه.....دلهاازمحبت دلگرمه....همه باهم مهربونیم و دوست....منتظرخبرهای خوب هم هستیم..دیگه چی ازین بهتر....

@yasrebi_chista چیستا جان عزیزم دو روزی نبودم الان نامه ی زیبای دوم رو خوندم و بسیار بسیار لذت بردم عزیزم...فقط چیستا جان اگه پاسخ دادن به کامنت های برخی افراد حالا کاری به دوست یا دشمنشون ندارم...شمارو اذیت میکنه تورو خدا جوابشون رو ندین...ما دوست داریم هم شما و هم صفحه پر از آرامش باشین ❤❤

yasrebi_chista
@niki.atk خدانگهدار.گمانم بین ما فعلا کلامی نمانده است تا عکس

Nazila Afrodit
@baran6642 ناراحت نیسن خانم یثربی؟!!!!

yasrebi_chista
@niki.atk kما سرچ کردیم.هیچ عکسی نیامد.چند فرد وارد و سه سایت کمکم کردن.عکسی نیامد.امیدوارم عکسی واقعا باشه......وگرنه باید متاسف بود.همین

yasrebi_chista
@aye.has حرف کی؟؟؟؟

yasrebi_chista
@baran6642 من؟؟؟ جواب دوستان و پرسشا رو میدادم.کجا ناراحتم

SHaHrZaD G
سلام به خانم یثربی. سلام به فالورها.... یکی بهم بگه چی شده ؟ چرا خانم یثربی ناراحته... من باز منشن بلاک شدم

yasrebi_chista
@maedeh.r.h68 ♥


golaleh
چقدر زیبا مینویسید بانو

A. Rezazadeh
خیلی خوب بود

maedeh.r.h68
عالی بود و پر معنی

mahnaz
خیلی زیبا بود ...قلمتون رو دوست دارم

Nazila Afrodit
@leilasohani1350 اصلااینطورنیست،...شماکمی نگاهتون روزیباکنید،قطعاذرکنارخار،گل و درکنار دره ی دشت پرگل روهم میبینید....اولین شرط پاسخگویی صبوری و تحمل و بیان زیباست

Nazila Afrodit
@hosseinmavaran 👏👏👏👍👍👍👍

Hossein M.
دوستان عزیز صفحه با همه نظرات متفاوت و متضادشان رو به آرامش، صبوری، احترام و رعایت اخلاق ، بیش از پیش، در مواجهه با نظرات مخالف حتا مغرض، دعوت می کنم و به همه ی دوستان عزیز یاد آور می شم همونطور که به نیکی همگی می دانیم ؛ آرامش، صبوری و احترام در واژگان و کلام شخصیت و منش بزرگ یکایک عزیزان رو نشان می ده . هیچ وقت در یک جمع همگی نظرات یکسان و مشترکی ندارند پس رعایت اخلاق جمعی و حفظ حرمت تک تک دوستان یک فضیلت اخلاقی و انسانیست...

ساغر
چه خوب کانالا یکی میشه.....کارخوبی کردین..شماهم بیشتر به زندگیتون میرسید

leilasohani
خانم یثربی میگن واقعیه میگن عجیب و باورنکردنیه اگه جواب نویسنده قانع کننده نیست خوب دیگه چرا سوالهای بعدی پرسیده میشه

leilasohani
اخه شما هرچقدر توضیح میدید یه حرف دیگه از کنارش در میاد انگار میخوان مچ نویسنده را بگیرند بنده خدا گناه که نکرده یه داستان نوشته بره پشت میز محاکمه حالا یا واقعیه یا تخیلیه ایشون هزار بار گفتن واقعیه اینکه ما نمیتونیم باور کنیم نیاز نیست اینهمه با اعصاب و روان ایشان بازی بشه یه سوال شد یه جواب روشن هم داده شده که داستان واقعیه


Nazila Afrodit
@maryam.kh988 🌹💕

@nazilaafrodit ممنون از شما

Nazila Afrodit
@leilasohani1350 عزیزم چراانقدرعصبانی هستی؟؟؟؟ماباآرامش جوابشودادیم،عصبانی هم نشدیم...بنده خدابراش سوال بود...یادمون باشه مهربان باشیم...مهربان حرف بزنیم،مهربان رفتارکنیم..اینجاپیج مهربانیست وصبوری

mina
خیلی زیبا

somayeh
بسیار عالی ممنون از اینهمه وقتی که میگذارید بانوی دوستداشتنی

leilasohani
بعد از این همه شب دنبال کردن داستان و پرسش و پاسخ و هزارتا مطلب تازه میگه لیلی زنه یا مرده رفته رو اعصاب نویسنده

leilasohani
من نمیدونم این خانم عزیز چرا اینقدر بحث میکنه عزیزم با داستان مشکل داری نخون باور نمی کنی نخون به نظرت واقعی بودنش مشکوکه نخون مگه کسی زورتون کرده بخونی اصلا واقعی یا تخیلی دنبال چی میگردی

آخی چقدر زیبا بود.. بعضی آدما متوجه نمیشن که بچه هدیه خدا بهشون هست و راحت میگذرن و اصلا به لطفی که خدا در حقشون کرده توجه ندارن

این نظر من و برداشت شخصیم از داستان هست

@nazilaafrodit نه عزیزم شما اشتباه متوجه شدید. کامنتهای قبل رو بخونید


من منظورم شیدا و صوفیه

@yasrebi_chista پس یعنی همه چیز داستان مو به مو واقعا اتفاق نیفتاده هسته اولیه واقعیه و بقیه شاخ و برگها تخیل نویسندس ؟

Forough.B.O
Avalin name mahshar bud vaqean qashango taasir gozar bud.movafaq bashid

yasrebi_chista
@niki.atk عکس شما و اولدکز به چه کار من نیاد.اگه رامع به من حرف زده باشید همراه اسم من میاد خود به خود.بار دیگه و اخرین بار.نه بلدم.نه کار منه.نه تهمتو دوست دارم

دوستان شیدا و صوفی همونطور که می دونید داستانه. در واقع داستانی که ریشه در واقعیت داره و از حوادث واقعی منشا گرفته که نویسنده با فضاسازی و شخصیت پردازی بهش شاخ و برگ داده و با ادبیات و روانشناسی آمیخته شده و هدف خاص و والایی رو که مد نظر نویسنده است دنبال میکنه. اگه قرار بود صرفا اتفاقات واقعی نقل بشه که دیگه هنری به اسم نویسندگی نبود. یک چیزی بود تو مایه های تاریخ نگاری و مورخ بودن..البته خانم یثربی بزرگوار خیلی دراین مورد توضیح دادند.کاری که هیچ نویسنده ای نمیکنه.یعنی درباره چیزی که نوشتند معمولا توضیح نمیدن.حتی خانم دکتر در مورد شرایط کنونی چند تا از شخصیتها پاسخ دادند.بگذریم از اینکه نویسنده حتی میتونه شخصیت ها رو کم یا اضافه کنه یا برخی ویژگیهای فیزیکی و یا رفتاری خاص رو در اونها جلوه بده و همچنین موقعیتها..به هر حال جذابیت داستان برای من و خیلی از دوستان تا پایان ادامه داشت و مشتاقم کتابش رو که نسخه کامل داستانه، پس از چاپ بخونم/با تشکر و احترام

Nazila Afrodit
@yasrebi_chista امیدوارم درست تونسته باشم بهشون توضیح داده باشم چیستاجون

yasrebi_chista
@maryam.kh988 و تا چاپ کتاب حرف زدن راجع بش بیفایده ست.من دعوتتون میکنم به یک دور خوندن دیگه داستان از بس سوال تکراری جواب دادم

Nazila Afrodit
@maryam.kh988 شمااگه کتابهای ذبیح الله منصوری روحونده باشید،آمیخته ای ازواقعیت و تخیل هست،درواقع بیان مسایل تاریخی باگونه ای تخیل آمیخته شده که براخواننده جذاب باشه خوندنش...این داستان هم همینطوره...مثل فیلمی که دستمایه ش واقعی هست امادرفیلم براجذب مخاطب از تخیل و جلوه های سینمایی هم استفاده میشه....درواقع به واقعیت چاشنیهایی اضافه میشه که ریشه درداستان نویسی داره

yasrebi_chista
@maryam.kh988 دتستانای ما بر اساس زندگیهای واقعیه

@nazilaafrodit قبول دارم که داستانه ولی آخه خانم یثربی می گن واقعا اتفاق افتاده این برام عجیب و باور نکردنیه


Nazila Afrodit
@yasrebi_chista حتما....

yasrebi_chista
@nazilaafrodit لطفا لا ابشون حرف نزنین.من دیگه ترفی بایشون ندارن.چون حرفمو زدم.م

yasrebi_chista
@niki.atk بنده کاری نکردم به شما پاسخگو باشم.شما کانال زدین و بعد امدید بیرون.جوابتونو دادم و همون قدر گمانم کافیه.بهوهمن همین قدرم کسی جواب نداد

Nazila Afrodit
@maryam.kh988 اسمش داستانه و من ازین داستانها کم نخوندم....درداستانها چارچوب واقعیت میتونه رعایت نشه...مثل حدیث نفس و روبروشدن باخودودیدن خود ازروبرو

niki
@nazilaafrodit دوست عزیز. ایشون این کار ها رو در فضای عمومی کردن. منم در فضای مجازی عمومی از ایشون جواب میخوام، حرف خصوصی با هم نداریم

آخه دیگه انقدر عجیب غریب و پیچیده نیست همه چیز در عالم واقعیت

Nazila Afrodit
کم نیست

Nazila Afrodit
@maryam.kh988 این ی سبک داستان نویسی هست و ازین سبک داستانهای کوتاه م نیست...ی جور حالت نمادین داره....

Nazila Afrodit
@niki.atk خانم محترم...همونطورکه خانم یثربی گفتند،شب توی تلگرامشون باهاشون صحبت کنید@chista9و مسایلتون انشالله بخیروخوشی ختم بخیرمیشه

yekta,kalhor
@maryam.kh988 عزیزم یه نگاهی به صفحه حوادث روزنامه ها بندازین، تازه خیلی از خبرها توش نمیاد،


منظورم داستان شیدا و صوفی است

niki
@yasrebi_chista خانم یثربی اسکرین شات کامنت پیج آقای قبادی کار شما نبوده؟!!!!!! یعنی میخواید بگید گوشی شما اونشب هم دست خودتون نبود؟ من دشمنی ندارم، پس شاید کار دشمنان شماست

yasrebi_chista
@niki.atk خواستید شب تلگرام.بیاین کسی نباشه.به هر حال کار من نیست.اما زدن اون کانال حب معلومه کار چه کسانی بوده و نمیدونن.......خیلی جیزا رو نمیدونن

yekta,kalhor
@yasrebi_chista مواظب خودت باش، به رانندگیت برس چیستا جان لطفاً، بحث با این خانوم که نمیفهمم از اول چی میخواست و چرا این کارو میکنن، باشه برای یه وقت دیگه

niki
به زندگی خودتان و دیگران هم لطمه نزنید، روزی در این صفحه قبل از بلاک شدن چهار تا حرف حساب میشنیدم، ولی الان فقط ظاهرا توصیه های ایمنی در حین رانندگی و بقیه توصیه هاست، از این دور هم بودن لذت ببرید.

Asiyeh
🌹🌹🌹

خانم یثربی من اصلا نمی تونم باور کنم این داستان واقعیت داره خیلی مالیخولیایی و غیرواقعیه چطور شما می گید واقعیت داره ؟؟؟؟؟

niki
@yasrebi_chista خانم یثربی، با آرامش رانندگی کنید همین الان هم با دو تا سوال کلی حرف شنیدم که چه آدمهایی پیدا میشن و ول کنید این آدمهای سمج رو. لطفا مراقب باشید تو دیوار و درخت نرید برای جواب دادن به سوالات آدمهای سمج!!!!

🌸nilOö🌸
بس كنين ملت!!! بنده چك كردم هيچ عكسى از شما و اون خانم نيست!!!

Nooshin Ch.
@yasrebi_chista چيستا جان ،، در حال حاضر ، يكى از كارهاى فرهنگى در سرتاسر دنيا ، استفاده نكردن از گوشى در زمان رانندگيه .... ولشون كنيد اين آدماى سمجو .... به زندگى خودتون و ديگران لطمه نزنيد ..


niki
@yasrebi_chista خانم یثربی اولا من متاسفانه مادر نیستم و درک زیادی از احساسات مادرانه ندارم، در ثانی من هرگز به خودم اجازه نمیدم به کسی تهمت بزنم، واسم خیلی جواب شما عجیب بود، در واقع باید بگم از جواب شما شاخ در آوردم، شما واقعا متوجه نشدید منظور من اسکرین شات کامنت ها همراه با عکس من در پیج آقای قبادی بود؟ همون شات هایی که از در این پیج سپس در سایت پلان تی وی گذاشتید، هنوز هم وقتی اسم شما را در گوگل سرچ کنند در قسمت ایمیج عکس من و خانم الدوز موجوده، خانم یثربی قبلا هم گفتم من یه آدم معمولی هستم و در دنیای من قتل و جنایت و این مسایل عادی نیست، هیچکس هم با من بد نیست که بخواد همچین کاری با عکس من بکنه

@yasrebi_chista نگید تو رو خدا..وای. خدا همراهتون عزیزم

yasrebi_chista
@melody_mahak_1 داشتم.میرفتم تو دیوار !!!!

@yasrebi_chista تو رو خدا پشت فرمون با آرامش رانندگی کنید.ملتی داریما!! ای بابا..عجبا

yasrebi_chista
@niki.atk کار ادم کثیفیه که به اینترنت بیشتر ازمن وارده......من هیچی بلد نیستم.این اینستا و کانالارم دخترم ساخته.ادم رذلیه.خوشحال میشم پیدا بشه

yasrebi_chista
@mrs.kakhki نفوذی!!!!! والله انگار داریم کار سیاسی انجام میدیم!!!!.....خیر سرمان امدیم کار فرهنگی کنیم.پاسخ خانم.نیکی روهم.پشت فرمان دادم بخوانید

yasrebi_chista
@mrs.kakhki نفوذی!!!!! والله انگار داریم کار سیاسی انجام میدیم!!!!.....خیر سرمان امدیم کار فرهنگی کنیم.پاسخ خانم.نیکی روهم.پشت فرمان دادم بخوانید

._.m._.i._.n._.a._.
خیییییییییییلی زیبا بود..اشکم در اومد.. قصه ی خیلی هاست.. آفرین خانم خاص دنیای مجازی ..دوستون دارم

ساغر
داستان غم انگیز تکرارشدنی...متاسفانه....وتاثیر گذاری بود....

Maryam Nosrat
@parisa.talebi @parisssa_hdr


baran
خانم دکتر یثربی نازنین . بسیار بزرگوارید . ودر این شرایط زمانی و کاری بسیار بزرگوارانه پاسخ میدید به دوستان . @yasrebi_chista

💜یه دختر عاشق امام حسین💜
؟؟؟؟؟؟

💜یه دختر عاشق امام حسین💜
شیدا وصوفی ادامه ی داستان پستچیه؟

@yasrebi_chista مرسی پاسخ خودتونو میخواستن نه حرف منو به هر حال کاری نمبشع کرد حرف خودشونو میزنن الانم چون من پاسخ گرفتم و بلاک نشدم اختمالا میشم از طرف شما و نفوذی و...اشتباه من بود که فکر مردم منطقی میشه بحث کرد مرسی از اینکه لطف کردین پاسخ دادین

niki
سلام خانم یثربی، من یک ربع پیش چک کردم و بلاک بودم. الان انبلاک شدم. من سوالم رو دوباره میپرسم، با چه حقی و اجازه و تحت چه قانونی اسکرین شات کامنت های من که عکس بی حجاب من هم توش هست روی سایت ها قرار دادید به شکلی که با سرچ اسم شما اسکرین شات عکس من هم میاد

yasrebi_chista
@mrs.kakhki عریزمعلومه اصلا قصه رو نخوندنا.قشنگ میگه اون نازی /دوست بزرگتر صوفی بود که نقش بازی میکرد به خواهش صوفی

yasrebi_chista
@mrs.kakhki الان دارم.میرم.سخنرانی.هر سوال دیگه ای هست شب برمیگردم بپرسن

yasrebi_chista
@soodabeh.bathaei درود گلم

yasrebi_chista
@mrs.kakhki موی مشکی رو ده باری جواب دادم.به کامنتا رجو ع کنن. یا خود پستای قصه./تو خود قصه هم.میگه مادر مشکات مو مشکی بوده.عاشق مادرش بوده که زود مرده/.با رنگ کردن موی بهار هم شباهتشو به غزال و بمانی از بین میبردن.هم عاشق موی مشکی مادرش بود.هم مشکی سفیدی رو بهتر میپوشونه/.اخه مگه اینا تو قصه گیست.تعجب میکنم...از طاقچه دانلود کنن یه سره بخونن سوالاشون جواب میدا میکنه.بهار باموی قرمز شکل غزال و بمانی میشد.نمیخواستن اونا رو به یاد بیارن.......بالای پنجاه بار جواب دادم....دقیق کامنتا رو نمیبینن.جسد ته دره هم تو قصه #عنوان شده یکی از دختر فراریا بوده...یعنی قصه رو نخوندن.؟؟؟خانم.نیکی هم بلاک نیستن.....ن

yasrebi_chista
@niki.atk @mrs.kakhki خانم.نیکی انبلاک شده اند...چند روزه.اصلا نمیدانستم.و یادم.نبوده ن بلاکن.چون تلگراممو دارن ود ر تلگرام حرف زدیم و میشد باز حرف زد.سوالی هست ؟؟؟.در خدمتم


@chista_yasrebi.2 میگن چرا رو موی مشکی تاکید شده؟نازی که چیستارو رسوتد خونه حاج علی کی بود؟جسد ته دره کی بوده؟

tahereh sadrie
@yasssmh @yektakalhor72 @azin_tochal 💚💚💗💗💗💗💗😚😚😚😚

chista_yssrebi.2
@mrs.kakhki عزیزم خیلیا فکر میکنن بلاکن.الان چک کردم انبلاک شده اند.خانم نیکی بلاک نیستن.سوالی دارن در صفحه هستم.تلگرام منم اخه ایشون دارن.جرا سوالی دارن نمیپرسن

yekta,kalhor
@yasrebi_chista خداروشکر که شما انقدر قوی هستی،با همه این سختی ها که حتی گفتنشم سخته،

yasrebi_chista
@mrs.kakhki کدوم.سوال عزیز سوالو بپرس.از جلسه بیام.میگم.یکی الان.سوال کرد جواب دادم

yasrebi_chista
@mrs.kakhki تو جلسه ام.عریز.کدوما....یکی پدسید.دادم..تشکر کرد.رفت.کدوم؟

شرمنده خانم یثربی میشه پاسخ سوالات بالا رو هم بدین کلی منو مورد عنایت دارن قرار میدن

yasrebi_chista
@azin_tochal ولی من یاد گرفتم زود سر پا وایسم

yasrebi_chista
@azin_tochal بله عزیزم.قیمتش همین آسمه و خیلی اسیبهای روحی

yasrebi_chista
@_fatememohseni درود♡♡


yasrebi_chista
@azin_tochal @yasssmh @_fatememohseni درود بر شما عزیزان

yasssmh
وای چقدر خوووووب بود.چه تاثیر گذار.رو یه جای خیلی عمیق از احساسات زنانه دست گذاشت

azin
این همه پول کسب کردند و خودشان را جوانتر کردند و عایا درون راهم توانستند به آرامش برسند در انتها همیشه مجرم به محل جرم برمی گردند

azin
زندگی همیشه همین گونه بوده و خداوند همه ما را در رنج آفریده ....خلق الانسان فی الکبد.....و بهشت و جهنم و برزخ هم همین دنیاست هر کاری بکنید سرانجام بایست جواب دهیم،چه کار خوب و چه کار بد......

فاطمه
@yasrebi_chista ممنون ازپاسخگویی تون ❤️ 🌷

azin
.عجب دنیای کوچکی داریم،انسانها حطا می کنند و فکر می کنند که به راحتی گریخته اند و در صورتی که دست سرنوشت همیشه همین گونه است و سرانجام حق پیروز است وشاید برای شماچیستا جان ،زمان زیادی گذشته و چقدر سخت گذشته این رزها وآبدیده شدید .

yasrebi_chista
@yektakalhor72 بله

yekta,kalhor
@yasrebi_chista چیستا جانم،همه چی تموم شده خداروشکر، با تمام سختی هاش و ناراحتی هاش اما گذشت...

فاطمه
صوفی ،ببخشید @yasrebi_chista

فاطمه
سوالی که برامن پیش اومده اینه که صدفی وحاج علی چطوری وازچه طریقی هم وپیداکردن وشمادرمسیراین داستان قراردادن؟ @yasrebi_chista


خانم یثربی من سوال چندنفر که میگن بلاکنو میپرسم عینا شاید بعضی هاش سوال من نباشه ولی به درخواست اونا میپرسم1_جسد ته دره کی بوده؟2_نازی که شیدارو رسوند خونه حاج علی کیه؟3_چرا روی مشکی کردن مو تاکید شده4_چرا دریا نامزد مازیارو هل داده مرسی از وقتی که میذارین البته هروقت فرصت داشتین ممنون میشم پاسخ بدین

yasrebi_chista
@parpariaamir ممنونم عزیزم

@zahra.s8 قربان شما

چيستا جان بسيار زيبا ، خواننده با نوشته هاى شما زندگى ميكنه و لحظه رو لمس ميكنه . ممنون كه نوشته هاى زيبات رو به اشتراك ميذارى .

baran
@yasrebi_chista گفتید اشتباهتون در مورد این پرونده بوده ...

soodabeh.bathae.
چیستا جان ببخشید که این سوالو می پرسم اجباری به جواب نیست ولی من از کسی که سی ساله پیش اذیتم کرده بود با الفاظ وقتی ایشون فوت کرده بودن تا مدتها نمی تونستم ببخشمشون شما چطور وقتی مازیارو دیدین تونستین خودتونو کنترل کنین.البته فرق من وشما در صبوری شماست.

@yasrebi_chista یک پیشنهاد خانم یثربی هرکسی که کار هنری میکنه موافق ومخالف زیاد داره بهترین کار واکنش نشون ندادنه شما نباید خودتونو درگیر افرادی که موافقتون نیستن بکنید متاسفانه از ویس های شما سوبرداشت و سوءاستفاده میشه مثلا یک مدت به خانم افشارو نامداری شروع به توهین کردن خسته شدن اگر واکنش از سمت اونا صورت میگرفت این رفتار ادامه پیدا میکرد بی توجهی بهترین راه کاره تا زمانی که به نظرشون مهم برای شما باشن ادامه پیدا میکنه رها کنیدشون وفقط به صفحه خودتون وافرادی که از سبک.وقلم شما لذت میبرن توجه ورسیدگی کنید البته عذر میخوام که توی این کار دخالت.کردم

baran
@yasrebi_chista سلام یه سوال هنوز ذهن منو درگیر کرده یکبار هم پرسیدم ولی حوابی نگرفتم .اون اشتباهی که شما اواسط قصه گفتید مرتکب شدید و یاداوریش شما را آزار میده و هیچوقت خودتونو به خاطرش نمیبخشید چی بود؟؟؟؟!!!!! ..گفتید قسمت آخر متوجه میشیم ..

yasrebi_chista
@mrs.kakhki هر کی سوالی داره و رویه شما رو داره و نه نفرت کور.به من بگید انبلاکش کنم همیجا بپرسهیا به شما سوالشو بگه بپرسین

yasrebi_chista
@mrs.kakhki @yasrebi_chista ارادت


yasrebi_chista
@mrs.kakhki کانالی بود به نام 77777 مال فامیل ما بود.من میدونستم میخواد با اون کانال شعراشو مطرح کنه.امروز دیدم.بست.چون شعراشو تو کانال خودش گذاشت.فقط داشت شلوغ میکرد شعراشو ببینن

yasrebi_chista
@alizadeh_mina فدات

yasrebi_chista
@mrs.kakhki اما همیشه انلاین یا بالای صفحه نیستم

MINA
@yasrebi_chista اشكم دراومد خانم دكتر ، واقعاً آدم دلش ميگيره . قلمتون خيلي نافذه ، خسته نباشين 😔😔👏🏻👏🏻👏🏻🌷🌷🌷

yasrebi_chista
@mrs.kakhki برای من مخاطب مهمه

yasrebi_chista
@mrs.kakhki بقیه هنرمندا کامنت جواب نمیدن.مشکلی هم.براشون پیش نمیاد.به کامنتم.توجه نمیکنن.اصلا نمیخونن

yasrebi_chista
@mrs.kakhki از تلاشتون ممنونم

yasrebi_chista
@mrs.kakhki ممنون.بانو.کامنت بلندرو خوندین برای شما بود عزیز

yasrebi_chista
@moji.khajeh نه.سروش هفتگی.البته ایشون عکس منو رورنامه اطلاعات دید.صفحه اول.مصاحبه با جوانترین برگزیده جشنواره مطبوعات.سروش نمیخوند بیسواد.تو روزنامه تو کیوسک دید.!! موقع خرید سیگار.اسمم کم بود و چهره همم.تا جهارده زیاد عوض نشده بود

مژده
@yasrebi_chista چون از دستش فرار کرده بودین؟ در هفت سالگی؟


مژده
الان خوندم،مازیاز چهره و اسم شما رو یادش بوده

مژده
@yasrebi_chista من چند روزی نبودم و الانم کمتر سر میزنم.نتونستم بعضی از ویسها رو گوش بدم،ازدوستان شنیدم که زمانی که تو سروش نوجوان می نوشتین سرکرده باند عکس شما رو دیده و شناخته.این درسته؟

yasrebi_chista
@mrs.kakhki واگر کسی توهین.امیز نمینوشت که از کامنتای توهین امیز عکس دارم.بلاک نمیشد.کسی بخواد برگرده و سوالاشو مودبانه بپرسه من در خدمتم و انبلاک میکنمش.مدل شما مودب باشه

مژده
@yasrebi_chista سلام

yasrebi_chista
@mrs.kakhki من از شما ممنونم.این کامنت طولانی بالایی مال شماست.یادم رفت نام.گرامیتونو منشن کنم.میخونیدش؟؟؟.#طولانیه.مال شماست.من نوشتم

yasrebi_chista
@mrs.kakhki دو کامنت بالاتر.ببخشید.همین طولانیه #بانوی_پرسشگر

yasrebi_chista
@mrs.kakhki دو کامنت پایین تر مال شماست/طولانیه/یادم رفت منشن کنم.طولانی شد......ت.

yasrebi_chista
لیام.سوال داشتن و من اینجا.دایرکت یا تلگرام.جواب دادم.من هر سوالی محترمانه مثل شما پرسیده شه با جون و دل خوشحال میشم که مخاطب باهوش وپرسشگر دارم.حتی نقد منفی رو میپذیرم.اگه نقد شخصیت من نباشه.!!!@چون اون جرم کیفری داره که مثلا منو دیوونه خطاب کنن!! باید ثابت کنن /بعد سی و پنج سال کار کردن فعال من در این کشور و خارج/خب خنده داره/وگرنه زندان و جریمه داره.....من به فالوری چون شما و هر کس سوالی داره احترام میذارم.داستان پانصد صفحه ای را در هشتاد قسمت گفتن #سوالایی هم پدید میاره.اما من همه ش رو پاسخگو هستم.مثلا من مازیارو کامل یادم بود...حتی چهره شو....اونم.منو یادش بود.چون بعدا فهمید نویسنده شدم.من ممنونم که محترمانه حرف دلتو زدی و جدا تشویق میکنم بقیه هم همین رویه شما رو داشته باشنگویوین جواب دادم.تسکر کردم و بلاکم نشدین.پشت من الکی این حر فا رو ساختن/صرفا روی غرضه و خد ا بزرگه /.من کامنتای بی ادبی رو دارم که شمام جای من بودین بلاک میکردین از توجهتون ممنونم بانوی پرسشگر و گرامی

@yasrebi_chista خب اصل و اساس احترامه اصلا کسی که ادعا فهم ادبیات داره حداقلش مودب بودنه دیگه به هر حال ممنونم که نشون دادین درصورت رعایت ادب میشه سوال کرد وپاسخ گرفت

yasrebi_chista
@mrs.kakhki شما محترمانه پدسیدی عریزم


@yasrebi_chista من این سوالو پرسیدم تا به یک عده نشون بدم اگر سوال دارن بدونه بی احترامی و تمسخر بیان مطرح کنن خودتون پاسخ میدین همینطور که به من دادین دزحالیکه شناختی از من نداشتین

yasrebi_chista
@mrs.kakhki درود

mari
چیستا جان این پیج جدیدمه همون 200314amin هستم.خوشحال میشم فالوم کنی

zahra
@yasrebi_chista مخلص چیستاای جااان💖💖💖

zahra
@molood.1990 فدای تو 💖بقول چیستاای جان مخلص همه دوستای چیستایی ام هستیم

@yasrebi_chista مرسی از پاسختون

yasrebi_chista
برای این عشق نمیشد اردشیرو کشت @mrs.kakhki

yasrebi_chista
@mrs.kakhki اگبر مشکدت عتشق متدر اردشیر بود.همه میدونستن

@zahra.s8 دوستِ چیستایی؟ چه اصطلاح جالبی ب کار بردید دوست عزیز، منم از این دوستان چیستایی زیاد دارم، و این دوستیها رو مدیون گرمای وجود چیستا میدونم

امروز دوباره نسخه شیداوصوفی رو خوندم چرا اردشیرو توی دوازده سالگی سر به نیست نکردن راحت تر بود تا به یک بچه باج بدن؟


parvin
فیلم خون به پا میشود عالی ،تنها مشکل نبودن زن در فیلم است،،من فیلم بدون زن را دوست ندارم @yasrebi_chista

yasrebi_chista
@azin.vosoughi ارادت

yasrebi_chista
@sogandzolal @azin.vosoughi @a.tish.s @faezeh_rfn @adine.nouri @zahra.s8 @zohre.rezayi601 @maries.31 @shahrzadmostashfi مخلص همگی.کاملش تو کانال اصلی تلگرامه.عاشقتانم

azin.vosoughi
عالی مینویسد سر کار خانوم

zahra
@shahrzadmostashfi مرسی دوست چیستایی من.حال ما با چیستا و شما خوبه.به امید آرامش برای همه دوستان💖💖💖💖💖

@sogandzolal @baran.1185 @soodabeh.bathaei @nazilaafrodit @banafsheh.hb @yasrebi_chista @rahakhanban @yalda_abi @baran6642 @zahra.s8 از پیشنهاد فرستادن داستانهای کوتاه خانم دکتر در گروههای تلگرام استقبال می کنم, من حتی شعرهای خانم دکتر رو توی گروههام فوروارد می کنم,,,,, داستانهای کوتاه هم به اندازه داستانهای دنباله دار جذاب هستند,,,, من حتی پیامهای یک خطی ایشون رو هم ازش نمی گذرم,,,, همشون عالین,

Morteza Barzegar
چه خوب بود،مرسی @yasrebi_chista

maryam
بوی بچههه😢

yekta,kalhor
@yasrebi_chista بیچاره هی دل میبنده و هی اشتباهه، باید خسارت این دل بستن های اشتباهی رو بده و هر روز بدتر از قبل میشه،خدا ما رو به اینجا نرسونه، ممنون چیستا جان برای معرفی این فیلم🌹🌹🌹

@sogandzolal @yasrebi_chista ♡♥


MANSOREH25
امان ازین رفع تکلیف!!. آفرین به این قلم بی نقص شما...دنیل دی لوئیس نابغه ست....خیلی دوسش دارم....حالا که زحمت میکشید از فیلم های دنیل دی لوئیس در کانال میزارید...از فیلم پای چپ من هم بزارید...اولین بار که از دنیل دی لوئیس فیلم دیدم در فیلم پای چپ من بود ، اون موقع اصلا دی لوئیس رو ندیده بودم و نمیشناختمش متاسفانه، برآی همین فکر میکردم از یه فرد معلول واقعی برآی این فیلم بازی گرفتن....بعدا فهمیدم که این آقای نابغه دنیل دی لوئیس....@yasrebi_chista

razak
خیلی جالب بود و واقعیت, واقعیتی به نام زندگی

hastijoon
چقدر تلخ. چقدر غمگین. چقدر واقعی. کامل و جامع. بدون یک واو اضافه. لذذذذت بردم بانو. ممنونم ازت

masi
سلام خسته نباشید بانو داستانهای روزانه خیلی عالیه من هر شب قبل از خواب منتظر هستم بخونم و بخوابم خوا قوت😍😍

Rojan Hosseini
چقدر نوشتنت رو دوست دارم عالي بود

yekta,kalhor
@yasrebi_chista من معمولاً داستان ها رو از کانال میخونم چون میدونم اینجا حجمش کم میشه،چون جا نداره،ممنون چیستا جان 💗💗💗

بیگے
داستان قشنگی بود چیستا جان خیلی عالی بود خسته نباشید بانو جان

راضیه
عالی بودبانو

ati
سلام خانم یثربی خسته نباشید.واقعا خیلی داستان جدیدتون قشنگ بود ولی من با داستان قبلیتون نتونستم ارتباط برقرار کنم ولی برعکس این داستانتون عالی بود تا اینجا .همیشه موفق باشید

yasrebi_chista
@faezeh_rfn شکم من نیست.یه قصه ست.....و چون داستانکه همین حد کافیه عزیز.مگه رمان باشه.کاملترش البته تو کانالمه ادرسش بالای صفحه ست


غمگین بود😔مرسی خانوم یثربی

قشنگ بود.ولی غمگین.ای کاش از حس بچه ی درون شکمتون بیشتر گفته بودید.نمیدونم چرا از این حس انقدر کم میگن!

zohre
عالی بود .

@yasrebi_chista ♥♥♥♥♥♥

aye
@yasrebi_chista صفحه باحضور قشنگت جانی دوباره گرفت (((((((((-: روز خوبی داشته باشی مهربانم

adine.nouri
چه قشنگ

sogand
@yasrebi_chista بزرگوارید و مهربان

yasrebi_chista
@sogandzolal نطر شماست.ممنون

yasrebi_chista
@farhad.tehran32 @shahrzadmostashfi ♥♥♥

Niloufar
این قصه، غصه ی خیلیاس ... خیلیا


mari
بسیارزیبا وغم انگیزالبته.

sogand
@melody_mahak_1 درود بر شما دوست عزیز و سپاس بابت نکته سنجی شما.من عقیده شما را به دیده منت می پذیرم ولی هنوزم بر این باورم که در داستان مینی مال هر چقدر هم که طرح و پلات ساده باشد و فضا محدود ولی در همین فصای کم هم باید شخصیت پردازش شود ولو در یک جمله.

Architect💻Interior Designer📐📝
باتمام وجود عاشق داستانهاتون هستم. 🌹

@shamilazb سلام عزیز دل

atefeh
عالی بود چیستا جون'داستانهاتون خیلی دلنشینه@yasrebi_chista

Bita
@parvinesmsieli 👍👍👍👍🌹

جميله بهرامى
@yasrebi_chista سلام روز جمعه تون بخير چيستاى عزيز🌾🌺🌿🌻🌾🌺🌿🌻🌾🌺🌿🌻🌾🌺🌿🌻🌿💚💛❤️

Nazila Afrodit
سلامممممم

Shamila
سلام بر همه دوستان و چیستای نازنین @parvinesmsieli @shahrzadmostashfi @yasrebi_chista @nazilaafrodit

saad.rb
چقدر غم انگیز چقدر زن ******


maryam1205
@yasrebi_chista عزیزم وقت بخیر انشالله روز جمعه تون سرشار از عشق و انرژی مثبت باشه وبرامون بازم از داستانهای تک قسمتی قشنگتون بنویسین ,پاینده باشی چیستای عزیز

@yasrebi_chista گاهی زمان به اندازه ابدیت طول میکشد

nika
ممنونم زیبا و عالی ..

parvin
بعضی وقتها یک جوری تو رومیسوزونن که هزار نفر نمی تونن خاموشت کنن،،بعضی وقتها هم یک طوری خاموشت می کنند که هزار نفر نمی تونن روشنت کنن،،،👍👍👍👍

مثل همیشه عالی وبا احساس بود

maryam alirezaee
ﺩاﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺗﻮﻥ ﺧﻴﻠﻲ ﻗﺸﻨﮕﻪ. ﺩﻭﺳﺖ ﺩاﺭﻡ. ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻛﻪ اﺣﺴﺎﺱ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﻳﻪ ﺟﺎﻫﺎﻳﻴﺶ ﺩاﺭﻳﻦ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ و اﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ﺭﻭ ﻣﻴﮕﻴﻦ.

Javad Hoseini
اره واقعا عشقه

@yasrebi_chista عزیز جان هر جا اثری از شما باشد و من ببینم انشاءالله خواهم بود,,,,

broken_heart
Mahdi_berokenheart@yasrebi_chista:چشم بانوی احساس نمیدونم که کجای حرفم رو درک نکرددید من همیشه براتون احترام زیادی قایلم و برام عزیزید

faezeh
Kheyli khooob bod mamnun


broken_heart
Salam

سلام خانم دکتر ظهر جمعه تون به خیر و نیکی♥♥♥

yasrebi_chista
@shahrzadmostashfi درود.اخه اون عکسو من ار اون کانال به اون.پیج داده بودن.نمیدونستم انجاهم هستید

@yasrebi_chista خانم دکتر عزیز, هنوز از حس زیبایی که امامزاده در من ایجاد کرده توی یوفوریا بودم که .این داستان بانو جان بچه تکلیف نیست بچه خود خود عشقه,,,,,, درضمن سه کانال شما هستم,عزیزید

broken_heart
Mahdi_berokenheart@yasrebi_chista;دایرکتتون رو مطالعه فرمودید چیستا ی عزیز؟فرموده بودین دلیل انفالو شدنم تو گدشته رو براتون بنویسم منم نوشتم با تشکر

yasrebi_chista
@mahdi_brokenheart نمیدونم.من زیاد وارد نیستم.خودتون انفالو کردید

broken_heart
Mahdi_berokenheart@yasrebi_chista:پس چرا نمیتونم با ایدی اول خودم توی اینستاگرام اصلی mahdi_darkknightنه توی اوجی اینستا گرام فالورتون باشم صفحه فالو رو که میزنم سبز نمیشه توی پیج اینستا گرام اصلی اونحا با ایدی اصلیم توی پیح دوم شما فالورم ولی توی صفحه اصلیتون نمیشه فالو کرد با ایدی دارک نایت

mahin.sisizadeh
باشیم

mahin.sisizadeh
توی زندگی به خیلی ازاین چیزهابرمیخوریم ،کاش او مرا بیشتردرک میکرد زندگیمان قشنگتر میشد ،ولی چه کنیم همه انسانها کامل نیستند،وهمیشه حسرتها باقی میماند که چرانمی فهمد یا نمیخواهد بداندتا لحظه های بیادماندنی داشته باشد،

yasrebi_chista
@mahdi_brokenheart این که صقحه اصلیه.پس بلاک نیستید


yasrebi_chista
@shahrzadmostashfi ♡♡♡♡♡♡

broken_heart
Mahdi_berokenheart:@yasrebi_chista :بانوی احساس براتون توی دایرکتتون در مورد انفالو شدم در گدشته نوشتم مطالعه کنید در ضمن mahdi_darkknight ایدی اصلی من توی اینستاکرام هست. اینستاگزام اصلی اونجا صفحه دومتون فالور هستم ولی توی صفحه اصلیتون توی اینستا اصلی ظاهرا بلاکم چون وقتی فالو میکنم صفحه سبز نمیشه لطفا پیگیری کنید همیشه برایمن عزیز و قابل احترامید

@yasrebi_chista لغتی پیدا نمی کنم وصف منم زیبایی این داستان رو,,,,,

@sogandzolal سلام. با تشکر از کامنتتون که کاملا میشد فهمید مربوط به جوانی است که الفبای نویسندگی رو مشق میکنه، و با توجه به اینکه در نظراتی که در مورد دو داستانک اخیر دادید و همواره از دید شما علاوه بر نقاط قوت، یک نقص وجود داشت که مد نظرتون قرار گرفت؛ بهتر دیدم خدمتون عرض کنم، عزیزم همزادپنداری نه و همذات پنداری./و یک نگاه سرسری به کامنتهای دوستان صفحه نشون میده که این اتفاق همذات پنداری خیلی خوب افتاده./من آخرش رو با اشک خوندم..در نوشتن مینیمال هرچقدر نویسنده با تعداد کلمات کمتری منظور و هدفش رو برسونه نشان از قوت قلم و تواناییش داره./عذر می خوام که نظرم رو گفتم چون کامنتتون توی پیج عمومی بودو معمولا دیگران هم میخونن/موفق باشید/سپاس از بانوی خرد و احساس چیستای عزیز و تواضع و صبر و مهربونیشون

parvin
سلام من انا کارنینا نیستم مجموعه ای از داستان های کوتاه است،،که همین اسم کناب یکی از انهاست،قصه سفری به ترکیه میباشد خاطراتی از سفر @nazilaafrodit

yasrebi_chista
@rahakhanban ♥♥

raha
سپاس از راهنماییتون.شما بی نظیرید !! و اینکه وقت میزارید و جواب کامنت ها رو میدید مهر تایید این گفته است!

darya
امان ازوقتی که بچه نمونه😢😢خودم دیدم رفتنشو تووجودم بود ولی نشدکه بشه...خدایا

حدیثه
مثل همیشه زیبا بود

وااااای این داستان عالیه حرف نداره ...😔دلم بدجوری گرفت ... شریک زندگی آدم چرا باید این همه بیشعور باشه آخه😐


Nazila Afrodit
وای ممنون ازراهنماییتون...ی دنیا سپاس💋💕

yasrebi_chista
@nazilaafrodit 88973351 خودشون میگن

Nazila Afrodit
@yasrebi_chista من اصفهانم...اصفهانم میتونم پیداکنم یانه؟اگه تهران بودم تاحالاکتاباتون روخریده بودم بانو

yasrebi_chista
@nazilaafrodit زیاد تو کانال و اینجا نوستیم.بله.چند کتاب.جلو انقلاب هست.بگین کتابای یثربی رو میخوام.مثل /من اناکارنینا نیستم

Nazila Afrodit
@yasrebi_chista چیستاجون، ی سوال...داستانهای کوتاهتون هم چاپ شده یا نه هنوز؟ ممنون میشم پاسخ بدین و بیدعنوانش چی هست؟

💕HoB💕
چشم استاد میفرسم

💕HoB💕
چشم استاد میفرسم

Nazila Afrodit
@yasrebi_chista چیستاجون،اجازه هست باذکراسمتون داستانهای کوتاهتون رو برا دوستانم بفرستم؟

💕HoB💕
البته راست میگید همه داستان هاتون همینجورن وعالیه من خیلی دوست دارم

broken_heart
Mahdi_berokenheart:@yasrebi_chista :بانوی احساس دلیشو توی دایرکتتون به تفصیل توضیح دادم مطالعه بفرمایید لطفا و شما همیشه برام عزیز و قابل احترامید


Susan
سپاس استاد عااااالی بود👍❤

Farahnaz Malek Pour
سلام عزيز توضيحات در تلگرامتون بسيار جامع و لطيف بود بازم تشكر 💋☘☘☘☘☘

ناهید
زیبا و دلنشین مثل همیشه

parvin
لسیار عالی است

parvin
@yasrebi_chista متاسفانه جای هیچگونه خطایی نیست،،،بانو جان داستانهای کوتاه لسیا

Mahnaz
جالب بود

جانم عزیزم زیباترین لحظات دنیا داشتن موجودی در وجود خود 💝💝💝

M&R
سلام خانم دکتر عزیز

ای کاش همه کسانی که قصدبچه دارشدن داشتند به بلوغ این نوع تفکررسیده بودن...

yasrebi_chista
@banafsheh.hb خوشحال میشم.ولی من داستان غیر روانشناختی بلد نیستم


yasrebi_chista
@banafsheh.hb کدو م داستان من نداره.حتی شیداو صوفی یک نوع درمان.بود برای من

💕HoB💕
استاد دوست دارم از مقالات شما بخونم

yasrebi_chista
@banafsheh.hb ♡♡

yasrebi_chista
. @parvinesmsieli #دردناک است این یک بار.یک بار فقط فرصت آزمون وخطاست

💕HoB💕
استاد ما مقاله ای که گفتم با یکی از استادامون کارکردیم انجام شد اگه مایل باشید براتومیفرستم بخونید...ما به بنتیجه جالبی تواین مقاله رسیدیم نسبت ب رابطه ی معنویت واسترس ...امروزهم زمانه ارایه اشه که من نتونستم برم ولی دوستان دیگه رفتن

yasrebi_chista
@nazilaafrodit ممنون.تو کانال رسمیم کاملتره

Nazila Afrodit
نمیدونم چرا، اما ی جایی ته دلم سوخت...بدجوریم سوخت

Nazila Afrodit
چقدرملموس و شبیه زنان و مردان سرزمینم

Nazila Afrodit
واقعامتفاوت و بینظیربود...عالی....منم انگارباهاش مچاله شدم

💕HoB💕
فدات عزیزدلم ...استاد ازاین داستاناکه جنبه روانشناسانه هم داره بیشتربگید ممنون 💖💜💛


yasrebi_chista
@banafsheh.hb ممنون.بنفشه عزیز.....

yasrebi_chista
@baran6642 ♥♥

shila
ممنون چیستا جان من تو تلگرام خوندم داستان رو 💟💟💟💟💟💟💟

💕HoB💕
درود استاد خیلییییییی زیبا بود لذت بردم💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖

yasrebi_chista
@sogandzolal @rahakhanban @maryam.n51 @yalda_abi @baran6642 @alirezagoolegolab @yektakalhor72 @bitafn1353 سلام.عزیزان کاملش تو کانال رسمیم.تو تلگرامه.اینجا محدودیت جاباعث حذف چند خط شد.بعدم این داستانکه.ما امکان شخصیت پردازی توش نداریم.با کوتاهترین کلمات موقعیتو ارایه میدیم.تلگرامو بخونین

Monir
عالي 👍👍❤️❤️

yasrebi_chista
@azade__heydari ♥♥♥

baran
بانو چیستای نازنین . درود و جمعه تون بخیر . واقعا ویس دیروز عصر آرام بخش و روحیه بخش بود .. دیروز که دیدم خیلی خوشحال شدم که انقدر از پس این همه اتفاقات و حتی پایان دردناک داستان .. این طور با انرژی و با روحیه هستین .. دنباله فرصتی ام تا دوباره گوش بدم .. امید به خدا و در پناه امن آغوش خدا همیشه سرشار از روحیه مثبت و پر انرژی باشید .. @yasrebi_chista ❤️❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

shila
ممنون چیستا جان. ..خیلی عالی بود💟💟💟💟💟💟💟💟💟

F@temeH
خیلی زیبا بود بازم داستان کوتاه بنویسید واقعا عالیه 👏👏👏👏👏👏👏👏


broken_heart
Mahdi_berokenheart@yasrebi_chista:سلام به بانوی احساس چیستا ی عزیر دایرکتم رو مطالعه کردین؟خوشحالم که دوباره اینجام در جمع عزیزان و در کنارتون

ملاحت
خیلیییی زیبا بود♥♥

azade heydari
@yasrebi_chista چیستا جان ممنون از نوشته های زیبا و دلنشینت، مدت زیادی نیست که با شما آشنا شدم ولی یکی از دلخوشیام خوندن نوشته های شماست، یک دنیا ممنون

baran
دوست مهربون درسته .. شاید من منظورم رو خوب نگفتم .. من منظورم استقامت و در عین حال فرهنگ سازی در برابر این نگاه غلط به انسان و زن بود .. اگر قوی نباشیم .. زمینه ی فرهنگ سازی هم به وجود نمیاد ... من هم همه ی این لطف ها و لطافت ها رو در زن ایرانی خوب میفهمم ... @yektakalhor72

SHaHrZaD G
@yasrebi_chista سلام خانم یثربی عزیز. آدینه شما و همه فالورها به شادی و آرامش .... احتمالا اکثرا گیر خانه تکانی هستن...

raha
خیلیییییییی خوب بوووووود😚😚😚بازم از این داستانهای کوتاه بزارید خانم یثربی عزیز💚💛💜

yekta,kalhor
@baran.1185 انقدر که ریز بین و حساسیم، به همه مسائل با دقت نگاه میکنیم و گاهی حتی تو رویای خودمون تا انتها پیش میریم و زود میشکنیم،فرشته عذاب ما بی تفاوتی و سردیه، این ذات ماست نه فقط فرهنگمون، گرچه ما ایرانی ها خیلی حساس تریم، اما به همون نسبت تحمل بالایی هم داریم،هر چه قدر هم نشون بدیم که این چیزا برامون بی اهمیتن، باز هم ما رو از درون نابود میکنن، خود من از همه بدترم.

چقدر این دو داستان کوتاه دلنشین بودن.ممنون❤💙💚💛💜

Bita
@yasrebi_chista عالی بود 🌹💕👌👌👌

alirezajon
سلام بانو،داستان قشنگی بود.موضوعی که در جامعه هست


faridokht
خانم مهربان عزیزاین قلم شماهم آرامش وعشق داردوهم درد ،دردی که گریبان بیشترمهربانوهای این دیارو روگرفته ممنون ازنوشته های شما.🌺🌹🌷🌸🌼

sharify.m.reza
درود

👌💜

زیبا بود مثل همیشه...انگار این داستان رو خودتون با همه وجودتون حس کردین.پر از حس بی کسی بود حسی که دلش یه همدم واقعی میخاست ولی پیداش نمیکرد

baran
به قول کامنت دوستمون خانم شجاعی ... کاش ما خانم ها انقدر شکننده نبودیم .. ولی فقط بحث چند جمله یا کلمه نیست .. بحث فراتر از این حرفاست .. و به همون نسبت استقامت خانم ها باید خیلی فراتر از این حرف ها باشه ..بحث یک فرهنگ ریشه دار دردناکه که فراتر از جنسیت ، انسان های حتی که می خوان نگاه انسانی داشته باشند رو مورد آسیب قرار میده .. استقامت و فرهنگ سازی ، باید فراتر از این حرف ها باشه تا زمینه ی تغییر این فرهنگ اشتباه به وجود بیاد .. @yasrebi_chista @somayeh.shojaee @farideh.lotfi.taramsari @fremohammadi @yektakalhor72 @shahrzadmostashfi

Hamideh khabbazpour
چقدر زیبا بود قلمتون توانا

narsis
سلام بانوی عاشق

جدا زیبا بود ممنون بانو 💖💕

shabnam
@nilou_pouri 😟👍

shabnam
Vay kheili ghashang bood


zahra kamane
چیستای عزیز مرسی که هستی 😚😚

soodabeh.bathae.
@zahra-s8موافقم منم توی گروهی که هستم ابنکارو انجام دادم

zahra
دوستان یه پیشنهاد بیایید این دورهم خوانی رو هرکی تو گروهای خودشم انجام بده در تلگرام.من که اینکارو میکنم.دوتا قصه کوتاه رو تاحالا فرستادم.و عالیه.حداقل اونایی که علاقه دارند میخونن و این خیلی خوبه.و اینکه تو یه دونه ایی چیستاجووونم💟💕💕دوستت دارم

👌👌👌👌

مهدخت
نکند فکر کنی در دل من یاد تو نیست گوش کن نبض دلم زمزمه اش با تو یکیست

بچه عشق میخواهد...زندگی عشق میخواهد....عالی بود.ممنون❤❤

baran
ممنون بانوی نازنین از این داستان فوق العاده @yasrebi_chista 🌸🌸🌸🌸🌸🍀

Vida Samimi
عالي بود ، درد زنها👌 اگه حامله نشي مقصري اگه هم بشي مقصري😔

سلام صب جمعه شما مهربان بانو بخیر وخوشی میشه بهم بگین من چه جوری تو تلکرام خصوصی براتون پیام بذارم بیزحمت مرسی یکدنیا

Z.Poursahranavard
هیس.. !!! یواشتر داد نزن... بچه تکلیف نبود؛ عشق بود. عاااااالی بود خانم دکتر.


zahra
👌داستانهای کوتاهتون عالی ان چیستاجان.و این مزیت رو دارن که ادامه دار نیستن و مشکلی هم ایجاد نمیشه.مثه همیشه یه دونه ایی💕💖💟

یاس قرمز
زیبایست تجربه ی مادرشدن و این حس زیبا را پدری بی حس نمیتواند از بین ببرد.اه از دست این پدرها.

somayeh
کاش ما زنها اینقدر لطیف و شکننده نبودیم . کاش با چند جمله یا کلمه دنیامون از این رو به اون رو نمیشد . خودم رو میگم اما فکر کنم خیلیا مثل من هستند . ممنون چیستا جان از داستان قشنگت. پر از حس بود 💕💖💕

ELAHE seraji
عالی بود خانوم چیستا هرچی بیشتر ازتون میخونم بیشتر عاشقتون میشم .

sayeh roshan
ممنون بابت داستانهای زیباتون. واقعا خسته نباشید و همیشه و همیشه در آرامش باشید

shojaei
صد لعنت بر هرآنچه که تو کشور ما اسمش تکلیفه.عالی بود عالی😢😢😢😢😢😢

SEPIDEH
عالي عالي بودش👏👏👏👏

منم داستان کوتاه مینویسم جایی هست بتونم ارایه بدم @yasrebi_chista

خیلی داستان خوبی بود درد داشت مثل امپول ولی دوستش داشتم واقعی بود مرسی بانو جان

Sima.neg
درود . سپاس


Setareh Feyzi
@yasrebi_chista سلام خانم دکتر، قصه هایی که از مجموعه نامه های عاشقانه میگذارید عالیند. ممنونم از زحماتتون 💜

zahra tourani
مازنهای تنهاو...هستیم

soraya
سلام صبحتون بخیر.این داستان کوتاه چقدر حرف برای گفتن داشت عالی بود

elham
عالی بود بانو... این داستان درد خیلی از آدمها رو میگه... ممنون بانو@yasrebi_chista

MNBU_Kr
اين نامه ها عالين خانم دكتر ❤️🙌🏼

♤L€IL@♤
😔❤

یه بهمنی
چقدر زیبا و زیبا و زیبا ولی غمگین، مرسی بانو❤❤❤

maryam
خیلی خوب بود.بغض کردم وبه اینده اون بچه فکرکردم.کاش دنباله داربود.😞😞😥😥

Leila Ebrahimi
@yasrebi_chista چقدر این داستان حرف برای گفتن داشت ،عالی بود،سپاس فراوان👏👏👏♥♥♥

soodabeh.bathae.
چیستا جان بنظر من همون موجود کوچک از بدو تشکیل شدن تاثیر گذار ترین مسئله واسه مادره وقوی ترین انگیزه بدای ادامه حیات ونادیده گرفتن تمام مشکلات. موافقین.☆☆☆☆☆☆☆☆


فاطمه عابدینی
😢😢😢

mahsa
هزاران درود

nazi
چه نوشته زیبایی اشک منو دراورد

$h€rv!n
عالی مثل همیشه.داستانهای شبانتدتو خیلی دوست دارم مثل بقیه کتابایی که نوشتین.❤❤❤

zari_karimii
سلام صبحت به خیر عزیزم وقتی کسی تو را نمیفهمه با سایه ات با خیالت حرف میزنی نزنی انوقت به جونت میزنه چاره ای نیست تو را خدا ی شرایطی فراهم کن ما بنویسم شما نظر بده یادمون بده نویسندگی عشقه خود شما که دیگه میدونی دیگه غرقی به ما هم شنا یاد بده دوستت دارم همیشه ...تا همیشه@yasrebi_chista

F@j
چيستاي عزيزداستان كوتاه وتأثيرگذاربودكاش همه ي مامعني واقعي عشق ودوست داشتن رو بدونيم مخصوصامادروپدربودن وعشق به فرزند وعشق به همسر/شادوسلامت درپناه خدا

خیلی زیبا بود

sama
مرسي از قلم زيباتون😌😌

baharshahbaziyan
تلخ و شیرین 💞💞

soodabeh.bathae.
چیستا جان عالی بود چنین زنانی زیادن ولی هیچ کس بجز خودشان احساسشان را نمی فهمد خیلی زیبا بود .سپاس


Marjan Goodarzi
زیبا اما تلخ.سپاس

کاش میشد گوشهای خودمان را بگیریم تا نشنویم

واقعا زیبا ممنون ازشما

چه زیبا ...داستان های معنا گرا را دوست دارم

sayeh
زیبا دل نشین عزیزم چقدر شما قلم تان تاثیر گذار است ممنون که می‌نویسید برای ما

azam ojaghi
سلام صبح ادینه همه بخیر داستان واقعیت جامعه ماست خانم یثربی شما با قلم زیباتون خیلی قشنگ این واقیعت را بیان کردید درود

roxana farahmand
عالی بود

نگار
داغ دلمونو تازه کردید خانم یثربی عزیز😔😔

Maryam
آه چقد سخته ك آدم بعضي چيزارو ببينه و بشنوه😔

لذت اشپزی با یامی مامی(شادی)
خیلی زیبا بود خیلی...


m-h-16
چقدر خوب استاد.....درود آدینه تون بخیرونیکی......واقعیت جامعه♥

mahsa
گفت دوسش ندارم گفتم چطو باهاش زندگی میکنی گفت فقط برای رفع تکلیف!!!! از این کلمه متنفرم

و قسمت بدترش اینجاست که همین تکلیف وقتی بحث حضانتش پیش میاد حس مالکیت همون پدر گل میکنه و تو جامعه مردسالار مایملک پدر میشه

Sana Bastani
Amazing😪

azin
To produce baby...the only job for us,what does the baby do after all? Go to the abroud be in service outher countries .....

خیلی عالی بود❤❤❤❤

azin
@farahnazmalekpour @moghimmaryam @farideh.lotfi.taramsari @yasrebi_chista @yektakalhor72

azin
Fantastic story,

parvin
@yasrebi_chista درود وصد سلام،،بانوی قصه گوی،کوی ما،،قصه ها یکی از یکی بهتر. وزیباتر ،به دلم نشست،،مانا بمانی،وپایدار،،،👏👏👏👏👏🌸💕🌸🌸مخلصصص بانو

سلام استاد صبح بخیر روز آدینه خوبی داشته باشی بسیار عالی


فریده لطفی
یاد فیلم دعوت افتادم،زن،من،که با بچه معنا پیدا میکنم،به شرطها و شروطها،و چه تلخه این موضوع،من،زن، صرفا در زمانی خاص،در سنی مشخص شده، در موقعیتی خاص،مطابق با میل خیلی ها،باید درونم فرزندی داشته باشم،تا همه راضی باشن، همخوابه من،همسر من، خانواده،اطرافیان؛طیف وسیعی که هست،طبیعت من رو با اماها و اگرها پذیرا باشه، کسی این وسط به اون مهمون کوچولو فکر نمیکنه،به زمان بندی دلخواه خودشون فکر میکنند، دلم میخواد بحث به اینجا که میرسه،من هم گوشهامو بگیرم😢😢😞😞

Afsaneh
👌👌👌

Farahnaz Malek Pour
@yasrebi_chista سلام به جمعه كه اميدوارم آدينه خوبى براى همه عزيزان باسه ، گلم داستان مثل هميشه زيبا و نكات زيادى داشت ، دردى كه در طول تاريخ نسل به نسل ميگرده و در اينجا هم زنى جوان تكرار خودشو در ديگرى ديد ، اين ناچارىً چيه كه نابود كرده آدمهارو ، از كلمه ناچارم گريزانم 🌹☘☘☘☘☘☘☘💋

👑 👑 آرتمیس 👑 👑
بعضیا لیاقت پدرشدنو ندارن

my son my love
عالی

afsan
@farinazmhi 😢😢

sarah naimi
عالی بود.حس خوب و تلخی بهم دادی

👌

Afrooz Jafarinoor
فوق العاده بود... بچه تكليف نيست!

yekta,kalhor
@yasrebi_chista در کوتاهترین زمان ممکن، این همه احساس و آموزش رو منتقل کردن،کاریه که فقط از شما بر میاد، برای همینه من همیشه حتی کامنتاتونم دونه به دونه میخونم،در داستان بسیار زیبا درد ها،امیدها،محبت ها،هدف ها و دیدها رو بیان کرده بودین مرسی چیستای نازنین، 💓💓💎💎💎


چقدر دلم گرفت بانو جان...

@yasrebi_chista خیلی قشنگ بود.‌‌..‌احساس بدیه که متاسفانه خیلیا باش دست وپنجه نرم میکنن

وکیل دادگستری
@s.sharafi

عالیییی بود عالی مثل همیشه 💖💖💖😳😳😍😍

mn_zohreh
خیلی زیبا ودوست داشتنی بانوی عزیز🌸🌸🌸🌸

بسیار عالی بانو..

Maryam Moghim
درود بر شما بانو یثربی ، همین طور با خوندنش دارم اشک میریزم.... ازدواج تکلیفه ؟؟؟!!!!

عالی بود بانو

arezooashoor
@yasrebi_chista <3<3<3@-}--@-}--@-}--

arezooashoor
درود بر تو عزیزم...مثل همیشه عاااااااااالی<3<3


❤از اینجا،خیلی نزدیکم بهت...❤
خیلی زیبا و غم انگیز بود

Abbasi
@ncashpaz تو تلگرام هم همین بود. تموم شد دیگه

mehri tahami
زیبا بود خوندنی جذاب پر مفهوم با معنا ودرد خیلی از مردم جامعه .خداوند همه ی بچه ها و ادم های مریض رو شفا بده بانوی عزیز چقدر دورهمخوانی داستان ها زیباست که باچند خط احساسات رو میشه بیرون ریخت و به یادنعمت هایی که داریم خدارو شاکر باشیم .سپاس چستای عزیز سپاس

Abbasi
سلام . بسیار زیبا بود نازنین بانو مثل همیشه.💖

Ensiyeh Ashpaz, Iran, Mashhad
سلام بسیار زیبا.خب اگه میشه توی دو تا پست بذارین.من تلگرام ندارم.مگه زنی که تلگرام نداره زن نیست و نباید ادامه داستانو بخونه؟؟؟:((((

Julietta
خیلی دوستت دارم دختر زیبا❤

Master of persian literature
داستان بسیار مفهومی بود... سپاس بانوی عشق

Julietta
نفسم رفت

mahsa Sobhan
خانوم یثربی این صفحه اصلیتونه؟

mahsa Sobhan
عالی بود


malihe
سلام خانوم یثربی شرمنده ک خیلی فضولم وای میشه بپرسم بلاخره با حاج علی ازدواج کردید یا ن؟

ⓜⓐⓢⓞⓞⓜⓔⓗ
@yasrebi_chista چشم عشق حتمااااا

♏️♓️
@many_dana الهي :(( بچه ي شما فرشته است، شمت هم مامان يه فرشته 🌺

Zohreh.T
خدایا کنه هیچ مادری ناراحتی وبیماری فرزندش رو نبینه (آمین)

yasrebi_chista
@masoomeh_jfr پس امامراده رو هم بفرست.2780وبار نگاتوکردم.توتلگرام

واقعا واقعیت هم همینه😑

@sefidbarfisomy

شعر / خوشنویسی/ترجمه/ ناصرشمس
وتو همه مردم را با کلماتی عاشق خود می کنی

ⓜⓐⓢⓞⓞⓜⓔⓗ
خواهرام میگفتن حیف شد شیدا صوفی تموم شد ما عادت کردیم تو یه چیزی از چیستا برامون بفرستی .... حالا این تک داستان های کوتاه رو براشون میفرستم کلی خوشحال میشن♥♥♥♥♥

خوشاگمنامان
چ حس غریبی...مادرشدن.....زیباترین وسخت ترین حس دنیاست


broken_heart
Salam

وای خیلی اینو دوس داشتم, ممنونم

از چيستاي سپيدم هم عذر ميخوام كه بقچه مرثيه و غصه هاي خودمو اينجا باز كردم ببخش بانو

@elham_nastaran_brn 💙💛💚💜درست ميفرماييد نميدونم چرا داستانو خوندم قلبم گرفت و لبم به ناشكري باز شد خدايا هزار مرتبه شكرت كه هميشه دستمونو گرفتي

maryam
@many_dana عزیزم امیدت به خدا باشه. امیدوارم که هرچه زودتر خوب شه.

چقدر قشنگ بود

fereshteh
@many_dana الهی امین

@fremohammadi ان شالله هر كي نداره خدا نصيبش كنه و هر كي داره خدا حفظش كنه الهي به هممون صبر تحمل ناملايماتو عطا كن

@many_dana 🌺💝🌺💝عزیزمی بانو..همین ک مادر شدید یعنی بهشت..دلت قرص باشه ب خوب شدنش

Z.m_____Z.m
😔😔


@fouladgar.m

fereshteh
@many_dana الهی به حق این شبا دلت شاد بشه

ممنونم نميدونيد چقدر آرومم كرديد حرفايي رو زدم كه هيچوقت نزده بودم خدايا شكرت @elham_nastaran_brn @mah.hq @fremohammadi

@many_dana

fereshteh
@elham_nastaran_brn @mah.hq الهی امین

@many_dana نميدونم چي بگم جز اينكه دارم تلاش ميمنم دركت كنم.. خدا هميشه پشت وپناهت عزيزم

میفهمم ک سخته..گفتنش واسه من آسونه اما سخته واس شما حتما..ولی فقط کافیه دلتون نسوزه براش اون میفهمه دل سوختنتونو و غصه میخوره از ناراحتیتون حتی اگ ب روتون نیارید..هرچند سخته.ایشالا بزودی خدا جوری خوبش میکنه ک بیاید اینجا و ذوووق کنید💝💝🌺🌺🌺🌺

hoda-kazempour
@fremohammadi ان شاءالله

mahrokh
@many_dana کاش بیمار شدن واسه بچه‌ها ممنوع میشد. این نازدونه ها مگه چقدر طاقت دارن؟! خدا بهتون صبر و توانایی بده انشاالله.

fereshteh
@hodakazempour و همه بچه های بیمار شفا بگیرن انشااللخ


hoda-kazempour
@fremohammadi @many_dana الهی آمین

fereshteh
@many_dana الهی که به حق همین سب جمعه عزیز زودتر خوب بسه و دل شما شاد بشه

@elham_nastaran_brn مطمئنم عزيزم فقط خيلي دلم براش ميسوزه كه حتي صداشم نميشنوم

@many_dana عزیززززم..خدا هواشو داره مطمئن بااااش🌺🌺🌺

TT
متاسفانه شرح حال بسیاری از زنان جامعه... :-(

سلام خانم یثربی ممنون

ساراقرایے
@yasrebi_chista عزیز دلم لطف داری مهربونم .چششششم حتمن.همین الان میخونمش

@yasrebi_chista بچه همه چيزه يادمه وقتي باردار بودم به همه چيز فكر ميكردم غير از اينكه نوزاد بيماري نصيبم بشه....ميدونم خدا شفاش ميده ناراحت نيستم چون به وعده هاي خدا إيمان دارم فقط بعضي وقتها كه عكس بقيه بچه ها رو ميبينم كه سالم و شاد و خندون در آغوش پدر و مادرشون نشستن دلم براي كودكي ميسوزه كه هيچ وقت به من گلايه اي نكرد

Anooshe Farahmand
چقدر این داستانای شبانتون شیرین و دل نوازه،یه عالمه ممنون

broken_heart
Mahdi_beroken heart@yasrebi_chista:بانوی احساس نوشتم براتون توی دایرکت مطالعه کتید لطفا مرسی


yasrebi_chista
@s_gharaee تو بگی خوبه.یعنی خوبه.برای همین چون اخرش تو تلگرام کاملتره.به هزار دلیل دلم میخواد از کانال بخونی......

ساراقرایے
@yasrebi_chista من تلگراممو پاک کردم اما حتمن با گوشی مادر یا خواهرم میخونمش عزیزم اونجا.حالمو دگرگون کرد...مرسی واقعا

yasrebi_chista
@somayejabar @maryampourkhodadadi ★★

somayejabar
عالی خوش بحالتون که میتونید بنویسید من خیلی دوست دارم ولی اصلا استعداد ندارم حتی درحد یک جمله

maryam
واین واقعیت تلخ جامعه ماست

yasrebi_chista
@mahdi_brokenheart درود

yasrebi_chista
@s_gharaee فدات.ممنون.تو تلگرام کاملتره.اینجا جا نشد دو سه خطش.کانال اصلی

broken_heart
Mahdi_berokenheart@yasreb_chista:براتون تویودایرکت دارم مینویسم بانوی احساس

maryam
زیبا بود. ولی غمگین.

yasrebi_chista
@yasrebi_chista @minoo_niloo2003 ♥♥


yasrebi_chista
@artimita59 الان این تو تلگرام کاملتره.ممنونم

ساراقرایے
@yasrebi_chista بی نهایت عاااااالیییییی♡♡♡♡❤❤❤❤❤❤

yasrebi_chista
@maryam.saidi افتخارمه بانو.ممنون

yasrebi_chista
@aye.has فدات

Maryam Saidi
خیلی با احساس بود... و خیلی دوستش داشتم... ممنون که هستین و اینقدر زیبا مینویسین... ❤

artimita
Wooooooooooow من كمتر اينستا ميام بيشتر تلگرام مى خونم كاراتون رو داستانها بسيار جالب بودند ولى اين قطعات داستانى كوتاه هم فوق العاده هستند. منو مجبور كرد از تلگرام بيام اينستا و پيام بذارم. براتون آرزوى موفقيت روز افزون دارم. ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Nasrin
جالب بود

yasrebi_chista
@mah.hq ♥

@fouladgar.m 😍مرسي منو ديدي

fereshteh babashakoori
دلم گرفت


yasrebi_chista
@alireza.md689 ♥♥

Alireza
@yasrebi_chista Qalametuno kheyli dus daram,moayyad bashid

yasrebi_chista
@mahdi_brokenheart دایرکت موردی هست بنویسید لطفا

broken_heart
Mahdi_berokenheart@yasrebi_chista:بانوی احساس امکانش هست که ادرس تلگرام شخصی خودتونرو بدید اونی قبل داشتم پاک شده ندارمش مرسی از لطفتون بانو

sorme
@yasrebi_chista شما خیلی خوبید و خیلی زیبا یادآوری کردین ..تا وقتی عشق مادر هست غمی نیست

Mahtab
عالی بود بانو جان مثل همیشه،اینقدحس یه خانومه باردارو خوب توصیف کردید که یه لحظه فک کردم خودم جای اونم👏👏💗💗💗💗

fereshteh
@yasrebi_chista مرسی که گفتین بانوی عشق الان میرم کانالو می خونم

yasrebi_chista
@fremohammadi فدات.کانال کاملتره

yasrebi_chista
@sorme_shm95 و تا وقتی عشق مادر هست/غمی نیست

mahrokh
@mah.hq بچه ها شیرین ترین اتفاق زندگی آدما هستن. هیچوقت دیر نیست ، البته اگه به صلاح آدم باشه.


yasrebi_chista
@sorme_shm95 باشه

yasrebi_chista
@sorme_shm95 عزیز یه داستانه فقط.خدا کنه زندگیت پر بار مثبت لاشه

yasrebi_chista
@pari_joons عریز.تجربه های مشترک انسانی

sorme
خیلی زیبا نوشته شده ولی بار منفیش خیلی زیاد بود خیلی غمگین شدم الان

pari
خانم چیستای عزیز این داستان هم به زیبایی داستان قبلی بود، من رو یاد یکی از دوستانم انداخت که سالها بچه دار نمیشدن و همین ماه گذشته به لطف الهی دوستم باردارشد، میگفت وقتی خبرشو به همسرم دادم فقط یه لبخند خشک وخالی زد و بهم گفت مبارک باشه! خیلی سرد و غریبه! انگار که رفتی از سرخیابون یه لباس خریدی و شوهرت بهت بگه خب! مبارکه! طفلکی با دیدن عکس العمل شوهرش خوشی مادرشودنش بعداز این همه سال تو دلش یخ زد!!

yasrebi_chista
@aye.has خیلی هم خوب

yasrebi_chista
@t.s_mozaffarian بله.یادم رفته بود از اول بدم

mahrokh
@helen.tafazoli میدونم عزیزم. واسه همین به خاطر این دومی هم که توی راهه ناشکری نکردم. فقط خیلی نگرانم.

Zara_nkz
چرا زنها بايد همچين چيزايي تحمل كنن 😞

Tara-Sara
@yasrebi_chista چه خوب...شعراشون در مورد شیداوصوفی عالیه


@t.s_mozaffarian اره عشقا، از کانال هم خوندم

yasrebi_chista
@t.s_mozaffarian طاقچه شعرای علی رادی راجع به شیدا و صوفی رو هم از اول هفته اضافه میکنه

بله من از کانال خوندم

yasrebi_chista
@farnaznik2002 @helen.tafazoli @aye.has @karinocabin @fouladgar.m @khodakarim_elham @sahar100ri @molood.1990 @mah.hq ممنونم.توی کانال تلگرامم که ادرسش بالای صفحه ست کاملتره

zaynab darfarin
خیلی زیبا دکتر

Tara-Sara
@molood.1990 از کانال خوندی دوستی...اونجا کاملتره

elham khodakarim
درد داستان رو تو قلبم احساس میکنم. درود بر شما و قلم شما

چه قدر خوبه این جور دور همخوانی آدم لذت میبره از بودن کنار همدیگه

Tara-Sara
@helen.tafazoli اگه طاقچه رو گوشیتون نصب باشه وقتی واردش شدید کتاب مورد نظرو انتخاب میکنید، کنار عکس سمت چپ گزینه دریافت و بزنید کتاب براتون تو خود طاقچه ذخیره میشه

farnaz
کوتاه،عالی و پرمفهوم بود.ممنون.


چستای عزیز داستان فوق العاده بود، حقیقت تلخی درش نهفته بود ، چقدر این سبک نوشتنتون رو دوست دارم، جملاتِ کوتاه و چندکلمه ای اما بشدت دلنشین و تاثیرگذار

karinodecor
خیلی خیلی خیلی زیبا بود...عجیب قابل لمس بود ...مرحبا

@fouladgar.m خدا روزی رسونه عزیز من.این و باور داشته باش

بچه!! قابل درك ، قابل لمس، يه موجود كوچيك از درون ادم.. نميدانم غريزه است يا تكليف يا عاشقي، هر چه بود خيلي ميخواستمش،، كارم مدام با همانهاست مادراني كه بچه هاي شان را پيشم مياورند براي معاينه چشم كوچكشان، شوهرم كارش اما با جنين است.. بچه!! او نميخواست، من ميخواستم.. حتي امتحانش هم نكرديم.. حالا كجاي داستانم! بچه اي كه ميخواهم و انگار تا هميشه ندارم.. دلم گرفته چيستا جانم..

Sahar Sadri
@yasrebi_chista : چقدر بغض داشت چقدر درد داشت، چقدر زن بودن سخته

من نتونستم از طاقچه دانلود کنم ی راهنماییی میکنید لطفا

Tara-Sara
@mnazari1982 بله شیدا خودشون هستند

mahrokh
یه جور غریبی بود. منم همینجوری فهمیدم باردار هستم. اونم توی این اوضاع بی پولی! خیلی دلم میخواست آخر داستان گریه کنم اما ترسیدم بچه ام بیدار شه و بترسه. آخه بلد نیستم بیصدا گریه کنم. چقدر حس یه خانم باردار رو خوب توصیف کردین.

Amin Heydari
@yasrebi_chista البته یه چنتا انتقاد هم دارم ازتون که واقعا میترسم اینجا بگم چون عده ای کخ هم من میشناسم هم شما ممکنه بیان و باز شروع کنن به فحاشی هم به شما و هم به بنده. اجازه بفرمایید تو تلگرام شخصی بهتون بگم

Քฮят "շ+շ" ՖեՓЯγ ➡▪👾▪⬅
👌👌👌👌👍👍👍😍😍😍


سلام خانم یثربی عزیز. الانداستان شیدا و صوفی رو تموم کردم و واقعا هنگ کردم، اولش نوشته بود که این داستان واقعیه و اون خبرنگار خودتون بودین. این درسته؟؟؟؟؟

مهربانو قصه گو شب خوش

sayeh roshan
خیلی خوب بود عزیزم. خیلی زیاد

yasrebi_chista
@taroot53 ★★★

yasrebi_chista
@aminheydarei ★★

taroot
بانو به صفحه و کانال تلگرام ما سر بزنید خوشحال میشم کانال تلگرام ما خالی از لطف نیست

Amin Heydari
@yasrebi_chista :-) یکی از تاثیرگذارترین کتابایی بوده که خوندم. باهاش مچاله شدم. درد کشسدم. گریه کردم...

Mg
عالي وغم انگيز😔

yasrebi_chista
@narjesrajabi @aminheydarei ممنون.این یکی زاده شد.مال اونو راهنمایی خوندم یادم نمیاد

ممنون عزيز مهربان🙏🏻❤️🌹......راستي چيستا جان..دوشنبه استادمون داشتن ميگفتن كه كسايي كه تاتر كار ميكنن تو نوشته هاشون خيلي بهتر ميتونن صحنه رو توصيف كنن..اصلا همون لحظه و بدون هيچ درنگي اولين اسمي كه به ذهنم اومد شما بودين..دلم ميخواست بهتون بگمش💖💖💖


broken_heart
Mahdi_beroken heart@yasrebi_chista:چیستای عزیز اینجا نمیتوانم عنوانش کنم داشتم دنبال ادرسی که تو تلگرامتون که عزیزان نوشته ها رو شخصی براتون مینویسن میگشتم گوشی ویروسی شد تمامش پاک شده تلگرامی که شخصی بوده رو داشتم والی الان ندارمش ماله شما رو برام اگه توی دایرکت ادرسشو بزارید اونجا بهتون بگم اگه امکانش هست بانوی احساس

Amin Heydari
زیبا بود ممنون. یه مقدار شبیه کتاب نامه به کودکی که هرگز زاده نشد اوریانا فالاچی بود. ولی داستان کوتاه خوب با پایان بندی عالیی بود

نرجس
یه حس خوبی داشت این داستان عزیزم❤

h.majidi
@yasrebi_chista سلام شبتون خوش عالییی بود 😢

h.majidi
@yasrebi_chista سلام شبتون خوش عالییی بود 😢

mona
دلم بدجور گرفت 😔😔😔

yasrebi_chista
@farnaz_sz_ ممنون عزیزم.کاملترش تو کانال تلگراممه.ادرسش بالای صفحه

😔چقدر دردناكه وقتي يه خانم با اين جمله ها از طرفِ همسرش روبرو بشه😔.......چقدر زيبا نوشتين مثل هميشه🌹❤️.....

yasrebi_chista
@switzerlandphotos اگه وقت لسه چشم.اخر ساله و هزار قول انجام.نشده سرم ریخته.نشد نزدیک عید درست میکنم

soudeh adib moghadam
❤❤❤


shab khosh chista jannn

neda firuoz
واقعاً زیبا و تاثیرگذار بود. ممنون. داستان قبلی هم همینطور. چقدر دلم گرفت بخاطر همه ی زنهایی که بهر طریقی بهشون ظلم میشه. خدا هممون رو عاقبت بخیر کنه. چیستا جانم بازم ممنون. سلامت و پاینده باشید.

farzaneh
عالی بود

yasrebi_chista
@aye.has بی خیال دلواپسان این صفحه.اصلا منو فالو نکردن!!!.اصلا نخوندن!!!!.فقط #اهانت.جوابشون سکوته..حواله شون به صاحب کلمه......ه

👜👧Fati👧💄
@yasrebi_chista واقعاً بچه خوده خوده عشقه 💖💋😘

Zara_nkz
خاتون عزيزم مرسي از داستان كوتاه زيبا خسته نباشيد 😍❤️🌟🐬 اما برا بعضي ها خوب نيس بد عادت ميشن باز توقع ميكنن اميدوارم قدر قلم زيباتون و بدونن😍❤️🌟🐬

yasrebi_chista
@mahdi_brokenheart خدا بد نده دوست عزیز

yasrebi_chista
@mahdi_brokenheart @masomeh.heydari @asma.6121 @switzerlandphotos @parisa.rahimi86 @yalda.baran چشم.ممنونم

yasrebi_chista
@yalda.baran بله و بفهمی نزدیک سه ماهته !!!!

♏️♓️
عالي بود، چه خوب با جملات حال ادم رو دگرگون ميكنين ! 🙏🏻💕


چقدرقشنگه حس مادربودن وقتی جواب آزمایشتو.میگیری

masome
بعد تموم شد شیدا نگران بودم بعد این چیکار کنیم با خودم میگفتم از نو‌میخونم شیدا رو . اما دیدم چیستا جان خیلی مهربونتر از این حرفان و برامون بهترینها رو مینویسن. عاااااشقتونم

@sm@ & M€¥$@M
بسیار زیبا بود چیستا بانوی عزیز.قلمت ماندگار بانو

Sarina
چيستا جان اون قرمه سبزي فوق العاده رو كه قبلا قولشو دادي بيزحمت هروقت درست كردي عكسشو بذار ببينيم مرسي 😘

broken_heart
Mahdi_darkknight@yasrebi_chista:بانو چیستا خیلی امشب...به امام حسین بغض کردم به امام حسین...دلم داره میترکه هوای دلم سنگینه

Parisa
ما_عاشقیم_شما_را ... فوق العاده بود #چیستای _جان ...آدینه تون به عشق 💚💚🙏🌟🍓🍒🍭👍

mehrnaz
سلام خيلي خوب بود ممنونتونيم

عالی بود 👍👏👏👏👏

Elah alz
👌👌👌

Mansoure..Haeri
😍💋💋🌹


razi
عالی

honardastan
مثل همیشه عالی

mehrnaz goli
بسيار عالي

sanazsherrli
@yasrebi_chista چقدر قشنگ نوشتی ماه پیشونی جان،

عالی بود

sajjad
خیلی قشنگ. قلمتون مانا بانو

نخونده فهمیدم ارزش خوندن نداره

yasrebi_chista
@azarghasemi80 فداتون @mohammadebrahim.baharloo

mp
زیبا بود عزیزم

BURZUM
@yasrebi_chista اجى جانم دوست دارم


azar ghasemi
نخونده کامنت دادم از خوشحالی

azar ghasemi
چقدر به یادت بودم💕