داریوش سلیمی به نقل از روابط عمومی موسسه فرهنگي هنري وصف صبا؛ از آنجایی که در چند روز اخیر حاشیه هایی پیرامون سریال محرمی «عقیق» در خصوص بازه تاریخی روایت شده در سریال ایجاد شده است روابط عمومي این پروژه ارائه توضیحاتی در این باره را لازم دانست که در ادامه میخوانید.
برخلاف آنچه که در برخی سایت ها، صفحات و کانال های فضای مجازی گفته میشود مبنی بر اینکه داستان سریال عقیق در سال های منتهی به 1320 میگذرد و اتفاقات و فضا سازی های سریال با آن دوره تاریخی همخوانی ندارد باید به این نکات اشاره کرد:
همان طور که در سکانس آغازین قسمت اول مجموعه تلویزیونی «عقیق» نشان داده شد داستان سریال محرمی «عقيق» در خرداد ١٣٠٨ در يكي از محل هاي تهران روايت ميشود. در آن سال محرم در ماه خرداد قرار داشته است. در اين سال هنوز نسبت به عزاداري ها سخت گيري هاي جدي از سمت حكومت وقت صورت نگرفته بود. همچنین مدل و سبک پوشش در لباس و كلاه ، لوكيشن هاي مورد استفاده قرار گرفته در اين كار عينا مطابق موجوديت تاريخ اشاره شده است. در اين بازه تاریخی بعضي از محله هاي تهران به مدت سه ساعت ميتوانستند از برق استفاده كنند و حمل و نقل ها همچنان به شكل اسب گاري و حتی اتوبوس و ماشين هاي شخصي صورت مي گرفت و هنوز مردم براي خروج از شهرشان و مسافرت به شهر ديگري نيازمند تهيه مجوز سفر از نهاد مربوطه بوده اند.
 به زودي مستنداتی پس از كسب اجازه از سازندگان دو فيلم مستند كه حد فاصله تاريخ ١٣٠٨ تا ١٣٣٠ و ورود متفقين به ايران را روایت می کنند توسط كانال وصف صبا منتشر خواهد شد تا تاريخ ثبت شده به صورت تصوير در معرض ديد علاقه مندان سريال عقيق قرار گيرد.،عکس محمد دارایی class=
به نقل از روابط عمومی موسسه فرهنگي هنري وصف صبا؛ از آنجایی که در چند روز اخیر حاشیه هایی پیرامون سریال محرمی «عقیق» در خصوص بازه تاریخی روایت شده در سریال ایجاد شده است روابط عمومي این پروژه ارائه توضیحاتی در این باره را لازم دانست که در ادامه میخوانید. برخلاف آنچه که در برخی سایت ها، صفحات و کانال های فضای مجازی گفته میشود مبنی بر اینکه داستان سریال عقیق در سال های منتهی به 1320 میگذرد و اتفاقات و فضا سازی های سریال با آن دوره تاریخی همخوانی ندارد باید به این نکات اشاره کرد: همان طور که در سکانس آغازین قسمت اول مجموعه تلویزیونی «عقیق» نشان داده شد داستان سریال محرمی «عقيق» در خرداد ١٣٠٨ در يكي از محل هاي تهران روايت ميشود. در آن سال محرم در ماه خرداد قرار داشته است. در اين سال هنوز نسبت به عزاداري ها سخت گيري هاي جدي از سمت حكومت وقت صورت نگرفته بود. همچنین مدل و سبک پوشش در لباس و كلاه ، لوكيشن هاي مورد استفاده قرار گرفته در اين كار عينا مطابق موجوديت تاريخ اشاره شده است. در اين بازه تاریخی بعضي از محله هاي تهران به مدت سه ساعت ميتوانستند از برق استفاده كنند و حمل و نقل ها همچنان به شكل اسب گاري و حتی اتوبوس و ماشين هاي شخصي صورت مي گرفت و هنوز مردم براي خروج از شهرشان و مسافرت به شهر ديگري نيازمند تهيه مجوز سفر از نهاد مربوطه بوده اند. به زودي مستنداتی پس از كسب اجازه از سازندگان دو فيلم مستند كه حد فاصله تاريخ ١٣٠٨ تا ١٣٣٠ و ورود متفقين به ايران را روایت می کنند توسط كانال وصف صبا منتشر خواهد شد تا تاريخ ثبت شده به صورت تصوير در معرض ديد علاقه مندان سريال عقيق قرار گيرد.،عکس محمد داراییثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران