کورش سلیمانی 🌙
سرانجام اين روشنى ست كه سپيده دمِ فردا تيرگى طولانى ترين شب را خواهد زدود تا بازهم تكرار شود كه نور نيرومندتر از تاريكى ست ... و "يلدا" اين  را بهتر از همه مى داند ... با اميد به درخشش همواره ى خورشيدِ شادمانى در زندگى تان، با اميدِ فراموش كردن همه ى تلخى هاىِ پاييز اين سال، با اميدِ زمستانى به لطف پروردگار سرشار از زيبايى و زندگى و بركت و حركت و نور و شور براى مردم خوبِ سرزمين مان، ايران ... دل به نور دهيم، يلداتان مبارك ☀️🌿
___________________
عكس را همسر عزيزم گرفت، جاده ى 
جواهر ده، امروز صبحِ سى آذر ٩٦ ... class=
🌙 سرانجام اين روشنى ست كه سپيده دمِ فردا تيرگى طولانى ترين شب را خواهد زدود تا بازهم تكرار شود كه نور نيرومندتر از تاريكى ست ... و "يلدا" اين را بهتر از همه مى داند ... با اميد به درخشش همواره ى خورشيدِ شادمانى در زندگى تان، با اميدِ فراموش كردن همه ى تلخى هاىِ پاييز اين سال، با اميدِ زمستانى به لطف پروردگار سرشار از زيبايى و زندگى و بركت و حركت و نور و شور براى مردم خوبِ سرزمين مان، ايران ... دل به نور دهيم، يلداتان مبارك ☀️🌿 ___________________ عكس را همسر عزيزم گرفت، جاده ى جواهر ده، امروز صبحِ سى آذر ٩٦ ...ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران