علیرام نورایی پشت صحنه سريال آسپرين - فرهاد نجفى، عليرضا رجايى مقدم (مدير تصويربردارى)و دستياران گلش class=
پشت صحنه سريال آسپرين - فرهاد نجفى، عليرضا رجايى مقدم (مدير تصويربردارى)و دستياران گلشثبت دیدگاه شما