اشکان خطیبی یکی از متفاوت ترین،باهوش ترین و منضبط ترین موزیسین های ایران-نیما رمضان-خوشحالم که تو گروه راک د پن هستی
تولدت مبارک
پن۱:پارسال این موقع رو صحنه داشتیم راک د پن رو اجرا میکردیم
پ ن۲:ده سال تنهایی تمدید خواهد شد (درکنار @nimaramezan ) class=
یکی از متفاوت ترین،باهوش ترین و منضبط ترین موزیسین های ایران-نیما رمضان-خوشحالم که تو گروه راک د پن هستی تولدت مبارک پن۱:پارسال این موقع رو صحنه داشتیم راک د پن رو اجرا میکردیم پ ن۲:ده سال تنهایی تمدید خواهد شد (درکنار @nimaramezan )ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران