نگار جواهریان •
اگر به اين فكر كنم كه در اين سالها چه تغييري كرده ام و يا آيا به آن چيزي كه ميخواستم رسيده ام يا نه، باید آماده شوم برای مرگ ! نه، هنوز چیزهای زیادی هست که می خواهم دنبالشان بگردم.چیزهای زیادی میخواهم بفهمم.اگر این میل به فهمیدن تمام شود، برای من زندگی هم تمام می شود.
#گفتگو #موزه_زمان #بهاران_بني_احمدي #ادمين class=
• اگر به اين فكر كنم كه در اين سالها چه تغييري كرده ام و يا آيا به آن چيزي كه ميخواستم رسيده ام يا نه، باید آماده شوم برای مرگ ! نه، هنوز چیزهای زیادی هست که می خواهم دنبالشان بگردم.چیزهای زیادی میخواهم بفهمم.اگر این میل به فهمیدن تمام شود، برای من زندگی هم تمام می شود. #گفتگو #موزه_زمان #بهاران_بني_احمدي #ادمينثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران