ژیلا امیرشاهی اگر از من بپرسند زيباترين واژه اي كه تا به حال ياد گرفته اي چيست؟
مي گويم پذيرش.
پذيرش يعني:
قبول كردن شرايط با تمام سختيهاش.
يعني با تمام دشواريها و ناخوشنوديها،بايد به زندگي ادامه داد.
پذيرش اينكه زندگي ادامه دارد.....
پي نوشت:
امروز وقتي آقاي زارع،شاعر و قصه گو برنامه،براي تسليت گفتن،دسته گلي رو كه در تصوير مي بينيد بدون خودرو تا استوديو حمل كردن تا تسكيني بر غم درگذشت مادرم باشن،از ايشان و از شما دوستان بسيار عزيزم كه در تمامي لحظات ده روز گذشته كه مادر نازنينم رو از دست دادم با دل نوشته ها،فرستادن گل و پيامهاي آرامش دهنده مسكني بر دردم بوديد سپاسگزارم .
.
.
#سپاس_که_همراهید🌹 . class=
اگر از من بپرسند زيباترين واژه اي كه تا به حال ياد گرفته اي چيست؟ مي گويم پذيرش. پذيرش يعني: قبول كردن شرايط با تمام سختيهاش. يعني با تمام دشواريها و ناخوشنوديها،بايد به زندگي ادامه داد. پذيرش اينكه زندگي ادامه دارد..... پي نوشت: امروز وقتي آقاي زارع،شاعر و قصه گو برنامه،براي تسليت گفتن،دسته گلي رو كه در تصوير مي بينيد بدون خودرو تا استوديو حمل كردن تا تسكيني بر غم درگذشت مادرم باشن،از ايشان و از شما دوستان بسيار عزيزم كه در تمامي لحظات ده روز گذشته كه مادر نازنينم رو از دست دادم با دل نوشته ها،فرستادن گل و پيامهاي آرامش دهنده مسكني بر دردم بوديد سپاسگزارم . . . #سپاس_که_همراهید🌹 .ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران