امیر ژوله .
اكران خيريه فيلم "شيفت شب" براى آزادى زندانيان ؛
فيلم سينمايى "شيفت شب" براى آزادى زندانيان كه به علت مشكلات مالى در زندان هستند  اكران خيريه برگزار مى كند. شيفت شب به كارگردانى  نيكى كريمى روايت زندگى يكى از همين فرهاد هاى در بند است .عوامل فيلم شيفت شب و جمعى از هنرمندان روز شنبه ١٠بهمن ماه ١٣٩٤ ساعت ١٨ در ايوان شمس درانتظار ديدار شما خيرانديشان  هستند. class=
. اكران خيريه فيلم "شيفت شب" براى آزادى زندانيان ؛ فيلم سينمايى "شيفت شب" براى آزادى زندانيان كه به علت مشكلات مالى در زندان هستند اكران خيريه برگزار مى كند. شيفت شب به كارگردانى نيكى كريمى روايت زندگى يكى از همين فرهاد هاى در بند است .عوامل فيلم شيفت شب و جمعى از هنرمندان روز شنبه ١٠بهمن ماه ١٣٩٤ ساعت ١٨ در ايوان شمس درانتظار ديدار شما خيرانديشان هستند.ثبت دیدگاه شما