مجید واشقانی سال آخر که داشتیم دیپلم میگرفتیم
با رفقا رفتیم پارک جمشیدیه
از اون روز ۲۰ ساااااااال میگذره
نفرات و معرفی کنیم از راست به چپ تا عقب 😁
وحید فدایی/مجید واشقانی/نوژان ستاری/محمد صالحی/افشین پورافخم/محمد بنی اردلان /حسین خوش قد/مجید رهبر و ...
این گروه نسبتا خشن بعد از ۲۰ سال class=
سال آخر که داشتیم دیپلم میگرفتیم با رفقا رفتیم پارک جمشیدیه از اون روز ۲۰ ساااااااال میگذره نفرات و معرفی کنیم از راست به چپ تا عقب 😁 وحید فدایی/مجید واشقانی/نوژان ستاری/محمد صالحی/افشین پورافخم/محمد بنی اردلان /حسین خوش قد/مجید رهبر و ... این گروه نسبتا خشن بعد از ۲۰ سالثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران