امیر کربلایی زاده همه از تو فرار ميكردن تويي كه براي داشتن تكه ايي از زمينت بعضي ها چه دزدي ها كردن، براي داشتن برجي از برجهايت بعضي ها چه اختلاس ها كردن و چه حق ها خوردند، تويي كه حتي هوا رو هم ازت گرفتن و تو فقط سعي كردي يك سرفه كوچك كني اما حق سرفه نداري چون در كوچه پس كوچه هاي حقيرانه ات هنوز عده ايي محكم تو را گرفتند چون چاره ايي جز تو ندارند 
تهران ،ديشب تو شايد كمي مارا به خودمان آوردي در آستانه يلدا تا فراموش نكنيم هيچ هيچ چيزي در اين دنيا فنا ناپذير نيست 
انسانم آرزوست
عكس آرشيوي class=
همه از تو فرار ميكردن تويي كه براي داشتن تكه ايي از زمينت بعضي ها چه دزدي ها كردن، براي داشتن برجي از برجهايت بعضي ها چه اختلاس ها كردن و چه حق ها خوردند، تويي كه حتي هوا رو هم ازت گرفتن و تو فقط سعي كردي يك سرفه كوچك كني اما حق سرفه نداري چون در كوچه پس كوچه هاي حقيرانه ات هنوز عده ايي محكم تو را گرفتند چون چاره ايي جز تو ندارند تهران ،ديشب تو شايد كمي مارا به خودمان آوردي در آستانه يلدا تا فراموش نكنيم هيچ هيچ چيزي در اين دنيا فنا ناپذير نيست انسانم آرزوست عكس آرشيويثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران