هانیه توسلی اولين تجربه ى همكارى با كارگردان صبور و مهربان آقاى احمد رضا معتمدى عزيز،تجربه ى ارزشمندى بود در زمينه ى بازيگرى و البته كار كردن با گروهى بسيار حرفه اى و كار بلد هم اين تجربه را جذاب تر كرد.🙏🏻🙏🏻🙏🏻🌹🌹 class=
اولين تجربه ى همكارى با كارگردان صبور و مهربان آقاى احمد رضا معتمدى عزيز،تجربه ى ارزشمندى بود در زمينه ى بازيگرى و البته كار كردن با گروهى بسيار حرفه اى و كار بلد هم اين تجربه را جذاب تر كرد.🙏🏻🙏🏻🙏🏻🌹🌹ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران