علی کاظمی باسلام خدمت همه شماخوبان . با دوست خوبم اقا محسن بیده از عکاسان خوب .الهی که همیشه همه شماخوبان شاد باشید ارزوی بهترینهارابرایتان دارم خاک پای همه شماخوبانم شادباشید یاحق class=
باسلام خدمت همه شماخوبان . با دوست خوبم اقا محسن بیده از عکاسان خوب .الهی که همیشه همه شماخوبان شاد باشید ارزوی بهترینهارابرایتان دارم خاک پای همه شماخوبانم شادباشید یاحقثبت دیدگاه شما