نیوشا ضیغمی ايرانم تسليت

اينقدر خبرها تلخ و غمباره كه نميدونيم بايد براي كدوم از اونها  بايد متاثر و متاسف بود 
خداوندا نظري به سوي ما كن......
آرزوي صبر و تسلي خاطر براي خانواده اين عزيزان دارم
يا حق class=
ايرانم تسليت اينقدر خبرها تلخ و غمباره كه نميدونيم بايد براي كدوم از اونها بايد متاثر و متاسف بود خداوندا نظري به سوي ما كن...... آرزوي صبر و تسلي خاطر براي خانواده اين عزيزان دارم يا حقثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران