لیندا کیانی بعد از تو  اى هفت سالگى
 اى لحظه ى شگفت عظيمت
 هر جه رفت در انبوهى از جنون و جهالت رفت... 'فروغ زمان فرخزاد' class=
بعد از تو اى هفت سالگى اى لحظه ى شگفت عظيمت هر جه رفت در انبوهى از جنون و جهالت رفت... 'فروغ زمان فرخزاد'ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران