احسان کرمی پست موقت
تو اين سى نفر آدم هست كه عاشقه و وسط شعله و آب داره به دل داغونش فكر ميكنه و روياهاى خيس و آتيش گرفتش...پدر هست كه داره به دوباره كنار زن و فرزند بودن فكر ميكنه  پدرى كه بى قرار آينده زن و بچه هاشه...همسر جوون هست كه دلش مثل سير و سركه براى تنهايى و دلشوره هاى زن زيباش ميجوشه...رفيقى هست كه دوستاش ميگن حيفه تا برنگشته دور هم جمع بشيم بذاريم بياد بعد...آدمى هست كه نزديك تولدشه و اينجا دارن به كادوى تولدش فكر ميكنن...آدمى هست كه...........اى واى خدا
با اشك مينويسم
باشد كه باز بينند ديدار آشنا را
خدايا فقط خودت...
تو كوچه ما خيلى وقته عروسى نشده
ديگه چشممون فقط به آسمونه 
اصلا نميخوايم پايينو ببينيم كه خيلى پايينه...خيلى class=
پست موقت تو اين سى نفر آدم هست كه عاشقه و وسط شعله و آب داره به دل داغونش فكر ميكنه و روياهاى خيس و آتيش گرفتش...پدر هست كه داره به دوباره كنار زن و فرزند بودن فكر ميكنه پدرى كه بى قرار آينده زن و بچه هاشه...همسر جوون هست كه دلش مثل سير و سركه براى تنهايى و دلشوره هاى زن زيباش ميجوشه...رفيقى هست كه دوستاش ميگن حيفه تا برنگشته دور هم جمع بشيم بذاريم بياد بعد...آدمى هست كه نزديك تولدشه و اينجا دارن به كادوى تولدش فكر ميكنن...آدمى هست كه...........اى واى خدا با اشك مينويسم باشد كه باز بينند ديدار آشنا را خدايا فقط خودت... تو كوچه ما خيلى وقته عروسى نشده ديگه چشممون فقط به آسمونه اصلا نميخوايم پايينو ببينيم كه خيلى پايينه...خيلىثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران