مهراب قاسم خانی نميتونم تصور كنم كه چقدر ميتونه دردناك باشه، چندين روز شنيدن اخبار و ديدن عكس هاى نفتكش سانچى، وقتى كه عزيزت اون توئه و خبرى ازش ندارى... class=
نميتونم تصور كنم كه چقدر ميتونه دردناك باشه، چندين روز شنيدن اخبار و ديدن عكس هاى نفتكش سانچى، وقتى كه عزيزت اون توئه و خبرى ازش ندارى...ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران