حانیه زاهد .
به به تبريك ⭐️💫⭐️💫⭐️💪🏻🏋🏻‍♂️
.

سهراب مرادى و زدن ركورد دنيا در دو ضرب بعد از ١٧ سال 🤪💫
.
دم ايوب موسوى هم گرم در مجموع و مدال برنزش ⭐️💪🏻
.
براى اولين بار ما در وزنى به غير از فوق سنگين دو ورزشكارمون مدال ميگيرن🤪
تا الان بيدار موندن جواب داد
.
.
همين الان ٥ صبح class=
. به به تبريك ⭐️💫⭐️💫⭐️💪🏻🏋🏻‍♂️ . سهراب مرادى و زدن ركورد دنيا در دو ضرب بعد از ١٧ سال 🤪💫 . دم ايوب موسوى هم گرم در مجموع و مدال برنزش ⭐️💪🏻 . براى اولين بار ما در وزنى به غير از فوق سنگين دو ورزشكارمون مدال ميگيرن🤪 تا الان بيدار موندن جواب داد . . همين الان ٥ صبحثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران