حانیه زاهد .#موبايلگرافي 
@hanitography 
در دنیای مدرن و با بالا رفتن سطح آموزش در سایهٔ این تفکر نادرست که سواد و آگاهی، الزلماً رفاه و فرهنگ عمومی را در پی خواهد داشت بیشعورهای بیشتری تولید و به بهره برداری رسیده‌اند. تنها کافیست نگاهی گذرا به ایدئولوگ‌ها و نظریه پردازان و حتی آدمکش‌هایی که از بطن دانشگاه‌های معتبر جهان رشد یافته‌اند و آمار قربانیان آن‌ها بیندازیم تا صدق این مدعا ثابت شود. بله … دنیا به کام بیشعورهاست و گویی سالهاست که بیشعورهای جهان متحد شده‌اند!
#بیشعوری# #خاویر_کرمنت# .
.
. 🔴اگر دوست دارين بيشعور ترين آدمى رو كه در زندگيتون باهاش برخورد داشتين و نام ببريد براى ما و يا منشنش كنيداگر..حتى 
خودتونم ميتونيد باشيد😂🤭
#mobilephotography class=
.#موبايلگرافي @hanitography در دنیای مدرن و با بالا رفتن سطح آموزش در سایهٔ این تفکر نادرست که سواد و آگاهی، الزلماً رفاه و فرهنگ عمومی را در پی خواهد داشت بیشعورهای بیشتری تولید و به بهره برداری رسیده‌اند. تنها کافیست نگاهی گذرا به ایدئولوگ‌ها و نظریه پردازان و حتی آدمکش‌هایی که از بطن دانشگاه‌های معتبر جهان رشد یافته‌اند و آمار قربانیان آن‌ها بیندازیم تا صدق این مدعا ثابت شود. بله … دنیا به کام بیشعورهاست و گویی سالهاست که بیشعورهای جهان متحد شده‌اند! #بیشعوری# #خاویر_کرمنت# . . . 🔴اگر دوست دارين بيشعور ترين آدمى رو كه در زندگيتون باهاش برخورد داشتين و نام ببريد براى ما و يا منشنش كنيداگر..حتى خودتونم ميتونيد باشيد😂🤭 #mobilephotographyثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران