بهنوش بختیاری @mansour_lashkari 
قاتل اهلی
خیلی از ماها قاتل روح هم ولی در ظاهر اهلی هستیم....من این فیلم رو دوس داشتم.....تهیه کننده اش رو خیلی به لحاظ حرفه ای و شخصیتی دوس دارم....آقای کیمیایی که سینما رو با ایشون میشناسم....روزهای آخر این فیلمه....بلیط بگیرید و تماشا کنید.....حیف است قاتل اهلی رو روی پرده نبینید class=
@mansour_lashkari قاتل اهلی خیلی از ماها قاتل روح هم ولی در ظاهر اهلی هستیم....من این فیلم رو دوس داشتم.....تهیه کننده اش رو خیلی به لحاظ حرفه ای و شخصیتی دوس دارم....آقای کیمیایی که سینما رو با ایشون میشناسم....روزهای آخر این فیلمه....بلیط بگیرید و تماشا کنید.....حیف است قاتل اهلی رو روی پرده نبینیدثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران