لیلا اوتادی این خانم یاآقای زیبا رو الان بغل ماشینم دیدم آروم بود و ازسرما همینطور روبروشو نگاه میکرد،نزدیکش که شدم کوچکترین حرکتی نکرد ومن به راحتی بغلش کردم و آوردمش توی خونه☺️مهمون امشب من شد این زیبا❤️
پی نوشت:اولین باره تونستم کبوتر بگیرم (اونم چون خودش آروم بود😅)این رو به فال نیک میگیرم🙏🏼🌹 class=
این خانم یاآقای زیبا رو الان بغل ماشینم دیدم آروم بود و ازسرما همینطور روبروشو نگاه میکرد،نزدیکش که شدم کوچکترین حرکتی نکرد ومن به راحتی بغلش کردم و آوردمش توی خونه☺️مهمون امشب من شد این زیبا❤️ پی نوشت:اولین باره تونستم کبوتر بگیرم (اونم چون خودش آروم بود😅)این رو به فال نیک میگیرم🙏🏼🌹ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران