عباس غزالی .
#جازموريان_تنها_نيست
صداى مردم بدون شناسنامه و مظلوم جازموريان باشيم.
مردمى بى هويت كه از آب، غذا،بهداشت،سر پناه و حتى شمارش اعداد (١ تا ١٠) و شناخت روز هاى هفته و فصل ها و... محرومند.
تعداد زيادى كودك و بزرگسال بر اثر گزيدگى مار و عقرب و زنان زيادى هنگام زايمان جانشان را از دست مى دهند .
كودكان جازموريان فرزندان ايران و سرمايه هاى ابدى اين سرزمين اند...
با ما در پويش #جازموريان_تنها_نيست  همراه باشيد... class=
. #جازموريان_تنها_نيست صداى مردم بدون شناسنامه و مظلوم جازموريان باشيم. مردمى بى هويت كه از آب، غذا،بهداشت،سر پناه و حتى شمارش اعداد (١ تا ١٠) و شناخت روز هاى هفته و فصل ها و... محرومند. تعداد زيادى كودك و بزرگسال بر اثر گزيدگى مار و عقرب و زنان زيادى هنگام زايمان جانشان را از دست مى دهند . كودكان جازموريان فرزندان ايران و سرمايه هاى ابدى اين سرزمين اند... با ما در پويش #جازموريان_تنها_نيست همراه باشيد...ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران