سحر دولتشاهی .
براى دختران همه ى جهان.
از خودت بپرس:
چرا وقتى ميخوام چيزى بگم زمزمه ميكنم؟
چرا آخر تموم جملاتم علامت سوال ميذارم؟
چرا وقتى نيازمو بروز ميدم عذرخواهي ميكنم؟
تو ضعيف نيستى . تو زيبايى و محكم.
تو 
#موجودي_احساساتي_هستي و اين يعنى قدرت يعنى پايان دادن به خشونت و سكوت .
نمايش #من_موجودي_احساساتي_هستم.
با بازى#فرشته _حسيني
دى ماه ٩٦ سالن انتظامى(قيطريه). ساعت ٦
بليت هاى روزهاى پنجشنبه و جمعه به مدرسه ى كودكان بازمانده از تحصيل هديه ميشود.
@mehrdadkhameneh 
@shirinmj 
@exittheatre class=
. براى دختران همه ى جهان. از خودت بپرس: چرا وقتى ميخوام چيزى بگم زمزمه ميكنم؟ چرا آخر تموم جملاتم علامت سوال ميذارم؟ چرا وقتى نيازمو بروز ميدم عذرخواهي ميكنم؟ تو ضعيف نيستى . تو زيبايى و محكم. تو #موجودي_احساساتي_هستي و اين يعنى قدرت يعنى پايان دادن به خشونت و سكوت . نمايش #من_موجودي_احساساتي_هستم. با بازى#فرشته _حسيني دى ماه ٩٦ سالن انتظامى(قيطريه). ساعت ٦ بليت هاى روزهاى پنجشنبه و جمعه به مدرسه ى كودكان بازمانده از تحصيل هديه ميشود. @mehrdadkhameneh @shirinmj @exittheatreثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران