نگار جواهریان •
پنجشنبه ١١ ژانويه، اولين نمايش دوئت در جشنواره فيلم هاى ايرانى پراگ.
نويد دانش نيز جهت معرفى فيلم و گفت و گو با تماشاگران در سالن حضور خواهد داشت.
‏11th January, Duet will be screened at #iranianfilmfestivalcz in Prague. class=
• پنجشنبه ١١ ژانويه، اولين نمايش دوئت در جشنواره فيلم هاى ايرانى پراگ. نويد دانش نيز جهت معرفى فيلم و گفت و گو با تماشاگران در سالن حضور خواهد داشت. ‏11th January, Duet will be screened at #iranianfilmfestivalcz in Prague.ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران