شراره رخام من از اون دسته آدمهاي فراري از دنداپزشكي بودم كه البته هميشه هم به بهانه پيداكردن دندانپزشك بهتر ، مراجعه بابت اين موضوع را به تعويق مينداختم ، الان به جرات و با خيال راحت دكتر امين رضا چلبيانلو را به عنوان يكي از بهترينها ، مسلط ترينها و حرفه اي ترينهاي علم دندانپزشكي به شما دوستان خوبم معرفي ميكنم و البته ايشون احتياجي به معرفي ندارن و با يه جستجوي ساده ميزان مهارت ايشون به همه ثابت ميشه ، دكتر ممنون كه با وجدان ، ماهر و دلسوز بيماران خودتون هستين 🌺🌺🌺🌺🌺🙏🙏🙏🙏🙏 class=
من از اون دسته آدمهاي فراري از دنداپزشكي بودم كه البته هميشه هم به بهانه پيداكردن دندانپزشك بهتر ، مراجعه بابت اين موضوع را به تعويق مينداختم ، الان به جرات و با خيال راحت دكتر امين رضا چلبيانلو را به عنوان يكي از بهترينها ، مسلط ترينها و حرفه اي ترينهاي علم دندانپزشكي به شما دوستان خوبم معرفي ميكنم و البته ايشون احتياجي به معرفي ندارن و با يه جستجوي ساده ميزان مهارت ايشون به همه ثابت ميشه ، دكتر ممنون كه با وجدان ، ماهر و دلسوز بيماران خودتون هستين 🌺🌺🌺🌺🌺🙏🙏🙏🙏🙏ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران