فاطيما بهارمست .
با وجود تمام اتفاقاتی که گریبان اجرای “توارد” را گرفت در روزهایی که هوای آسمان شهر تیره بود و با وجود تمام ترمزهای اجباری در طول اجرا، ادامه دادیم و قرارمان امروز برای تمام شدن  بود، اما با حمایت شما ناگزیر به تمدید شدیم، به احترام عزیزانی که تا به امروز به علت شرایط افتخار میزبانی شان برایمان فراهم نبوده.
.
🔻نمایش توارد یک‌ هفته تمدید شد.🔺
.
کاری از علی نورانی 
بازیگران : فاطیما بهارمست، صالح علوی زاده

ساعت ۱۸ 
سالن کوچک مولوی
.
تهیه بلیط از تیوال
‏Tiwall.com
.
#توارد #تئاتر #با_گوشى_خاموش_تئاتر_ببينيم #مولوى #teather class=
. با وجود تمام اتفاقاتی که گریبان اجرای “توارد” را گرفت در روزهایی که هوای آسمان شهر تیره بود و با وجود تمام ترمزهای اجباری در طول اجرا، ادامه دادیم و قرارمان امروز برای تمام شدن بود، اما با حمایت شما ناگزیر به تمدید شدیم، به احترام عزیزانی که تا به امروز به علت شرایط افتخار میزبانی شان برایمان فراهم نبوده. . 🔻نمایش توارد یک‌ هفته تمدید شد.🔺 . کاری از علی نورانی بازیگران : فاطیما بهارمست، صالح علوی زاده ساعت ۱۸ سالن کوچک مولوی . تهیه بلیط از تیوال ‏Tiwall.com . #توارد #تئاتر #با_گوشى_خاموش_تئاتر_ببينيم #مولوى #teather



ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران