حسن فتحی "به روستا آمدم،
به محل دیدارمان نگاه کردم:
نه تو بودی، نه ندایی نه تکانی 
پیش از ما دیوارها همدیگر را بوسیده بودند "  با عرض تسليت خدمت هموطنان مصيبت زده ؛  ياد بخاك رفتگان گرامي ،  به كمك بازماندگان  بشتابيم ! class=
"به روستا آمدم، به محل دیدارمان نگاه کردم: نه تو بودی، نه ندایی نه تکانی پیش از ما دیوارها همدیگر را بوسیده بودند " با عرض تسليت خدمت هموطنان مصيبت زده ؛ ياد بخاك رفتگان گرامي ، به كمك بازماندگان بشتابيم !ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران