ارسلان قاسمی .
همیشه دعا کنیـد چشمانــے
داشته باشید
.
که بهترینها رادر آدمها ببیند
.
قلبی‌ که‌ خطا کارترین‌ ها را
ببخشد
.
ذهنی‌ که‌ بدیها‌ را‌ فراموش کند
.
روحی که هیچ گاه ایمانش
‌به‌ خدا را از دست ‌ندهد 💯🙏🏻❤️
.
.
پ ن ؛ ممنون ام كه هميشه كنارم هستيد از خدا مي خوام توانايى اين رو بده كه بتونم اينهمه لطف و محبت شمارو جبران كنم 🙏🏻💯🌹
.
.
من شخصا دوست ندارم كه وارد حاشيه بشم و هميشه ام سعي كردم اين اتفاق نيوفته ولي متاسفانه بعضي وقت ها لازمه و مجبور مي شي حرف هايي رو بزني ، هر چند كه در شأن آدم نباشه ☝🏻
.
 #arsalanghasemi1995 
#حاشيه_ممنوع class=
. همیشه دعا کنیـد چشمانــے داشته باشید . که بهترینها رادر آدمها ببیند . قلبی‌ که‌ خطا کارترین‌ ها را ببخشد . ذهنی‌ که‌ بدیها‌ را‌ فراموش کند . روحی که هیچ گاه ایمانش ‌به‌ خدا را از دست ‌ندهد 💯🙏🏻❤️ . . پ ن ؛ ممنون ام كه هميشه كنارم هستيد از خدا مي خوام توانايى اين رو بده كه بتونم اينهمه لطف و محبت شمارو جبران كنم 🙏🏻💯🌹 . . من شخصا دوست ندارم كه وارد حاشيه بشم و هميشه ام سعي كردم اين اتفاق نيوفته ولي متاسفانه بعضي وقت ها لازمه و مجبور مي شي حرف هايي رو بزني ، هر چند كه در شأن آدم نباشه ☝🏻 . #arsalanghasemi1995 #حاشيه_ممنوعثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران