ارسلان قاسمی .
اميدوارم هميشه شاد باشين و حالتون خوب باشه 🌹💯
.
.
دنیا نمی گذرد
این ماییم که رهگذریم
...
پس در هر طلوع و غروب
زندگی را احساس کن،
مهربان باش،
شاید فردایی نباشد
شاید باشد و ما نباشیم
...
.
👌🏻🌹☝🏻💯 class=
. اميدوارم هميشه شاد باشين و حالتون خوب باشه 🌹💯 . . دنیا نمی گذرد این ماییم که رهگذریم ... پس در هر طلوع و غروب زندگی را احساس کن، مهربان باش، شاید فردایی نباشد شاید باشد و ما نباشیم ... . 👌🏻🌹☝🏻💯ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران