مریم کاویانی .
ادمها با دو دليل تغييرات سازنده ميكنند:
يا خيلي چيزها آموخته اند.
يا خيلي آسيب ديده اند.
 از مشكلات زندگي ساده بگذريد ولي درسهايش را از ياد نبريد🍂
#موفقيت#بازيگران_ايرانى class=
. ادمها با دو دليل تغييرات سازنده ميكنند: يا خيلي چيزها آموخته اند. يا خيلي آسيب ديده اند. از مشكلات زندگي ساده بگذريد ولي درسهايش را از ياد نبريد🍂 #موفقيت#بازيگران_ايرانىثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران