سوگل طهماسبی عشق به اعتبار مقدار دوامش عشق است 
نه شدت ظهورش .....(يك عاشقانه ي آرام )

پ،ن:ممنونم براي طراحي لباس زيبا @samadi_samira 🙏❤️ class=
عشق به اعتبار مقدار دوامش عشق است نه شدت ظهورش .....(يك عاشقانه ي آرام ) پ،ن:ممنونم براي طراحي لباس زيبا @samadi_samira 🙏❤️ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران