سوگل طهماسبی 🍁🍂
برکه ای گفت به خود ، ماه به من خیره شده است
ماه خندید که من چشم به خود  دوخته ام
#فاضل_نظری class=
🍁🍂 برکه ای گفت به خود ، ماه به من خیره شده است ماه خندید که من چشم به خود دوخته ام #فاضل_نظریثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران