کورش سلیمانی ☑️
يك ماه گذشت ... حالا تنها دلم مى خواهد مثل اين كودك زرين موىِ سرپُلى، بروم و روى ويرانه ها برقصم ... بله؛ بايد رقصيد ... بايد رقصيد ... غم و درد و رنجِ اين ويرانى و زلزله را فقط چوپى و رقص مگر درمان كند ... من، اينجا، در تهران، خسته شدم از بس دلم با خانواده ام، با همشهريانم، با شهرم در اين يك ماه لرزيد، واى به حال شما كه كف خانه ها و سقف آشيانه تان لرزيد و اين همه، هر شب و هر روز مى لرزد ... حالا فقط بايد برقصيم و بر سرِ زمين فرياد بكشيم كه: " هى! ببين فقط اين تو نيستى كه  رقص مى دانى ... " ... باكى هم نيست كه چشمان مان به رقصيدن تَر شود ... ___________________________

كودكى در حال رقص كردى در مناطق زلزله زده، عكس از ايرنا
#ازگله
#دالاهو 
#سرپل_ذهاب 
#قصرشيرين 
#ثلاث_باباجانی 
#گيلانغرب 
#اسلام_آباد_غرب
#كرمانشاه
#كردستان
#كرماشان_تنيا_نيه class=
☑️ يك ماه گذشت ... حالا تنها دلم مى خواهد مثل اين كودك زرين موىِ سرپُلى، بروم و روى ويرانه ها برقصم ... بله؛ بايد رقصيد ... بايد رقصيد ... غم و درد و رنجِ اين ويرانى و زلزله را فقط چوپى و رقص مگر درمان كند ... من، اينجا، در تهران، خسته شدم از بس دلم با خانواده ام، با همشهريانم، با شهرم در اين يك ماه لرزيد، واى به حال شما كه كف خانه ها و سقف آشيانه تان لرزيد و اين همه، هر شب و هر روز مى لرزد ... حالا فقط بايد برقصيم و بر سرِ زمين فرياد بكشيم كه: " هى! ببين فقط اين تو نيستى كه رقص مى دانى ... " ... باكى هم نيست كه چشمان مان به رقصيدن تَر شود ... ___________________________ كودكى در حال رقص كردى در مناطق زلزله زده، عكس از ايرنا #ازگله #دالاهو #سرپل_ذهاب #قصرشيرين #ثلاث_باباجانی #گيلانغرب #اسلام_آباد_غرب #كرمانشاه #كردستان #كرماشان_تنيا_نيهثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران