تهمینه میلانی دو بازيگر هنرمند به ياد ماندني سينما ، كه افتخار آشنايي نزديك با هر دو را دارم . 
با اجازه از  صفحه ي اقاي  رضا صادقي اين عكس را كپي كردم . class=
دو بازيگر هنرمند به ياد ماندني سينما ، كه افتخار آشنايي نزديك با هر دو را دارم . با اجازه از صفحه ي اقاي رضا صادقي اين عكس را كپي كردم .ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران