علی شادمان فكر ميكنم بهتر باشه
براى چند مدت 
بجاى "من" 
كمى عكس ببينيد ...
عكس هايى كه در طول سال هايى كه گذشت در سفر هام گرفتم .
سفر كنيد
مهم نيست كجا !
عكس بگيريد فرقى نميكنه از چى ، كى و چطور ...
اين دو كار قطعا نگاهتون رو 
به آدم ها و زندگى بهتر ميكنن و باعث ميشن دقيق تر اطرافتون رو ببنيد و بفهميد .
. class=
فكر ميكنم بهتر باشه براى چند مدت بجاى "من" كمى عكس ببينيد ... عكس هايى كه در طول سال هايى كه گذشت در سفر هام گرفتم . سفر كنيد مهم نيست كجا ! عكس بگيريد فرقى نميكنه از چى ، كى و چطور ... اين دو كار قطعا نگاهتون رو به آدم ها و زندگى بهتر ميكنن و باعث ميشن دقيق تر اطرافتون رو ببنيد و بفهميد . .ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران