علی شادمان ٢١ تمام شد
و
٢٢ شروع
.
.
همواره زنده به آنم
 كه آرام نگيرم ...
. .
پ.ن : زبانم براى تشكر از مهرتون بخاطر اين حجم از تبريك قاصره ... امروز صبح تماشاى تَگ ليستم بسيااار جذاب بود ، 
نميگم خوش حالم كه بهترين طرفداران جهان رو دارم ، 
چون با واژه ى طرفدار ميانه ى خوبى ندارم .
بجاش ميگم :
من خوشبخت ترين آدم جهانم بخاطر داشتنِ
اين تعداد از انسان هاى با محبت كه هميشه به نحوى براى من يادآور خوشبختى بودن .
سپاس
#تولد class=
٢١ تمام شد و ٢٢ شروع . . همواره زنده به آنم كه آرام نگيرم ... . . پ.ن : زبانم براى تشكر از مهرتون بخاطر اين حجم از تبريك قاصره ... امروز صبح تماشاى تَگ ليستم بسيااار جذاب بود ، نميگم خوش حالم كه بهترين طرفداران جهان رو دارم ، چون با واژه ى طرفدار ميانه ى خوبى ندارم . بجاش ميگم : من خوشبخت ترين آدم جهانم بخاطر داشتنِ اين تعداد از انسان هاى با محبت كه هميشه به نحوى براى من يادآور خوشبختى بودن . سپاس #تولدثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران