شهرزاد عبدالمجید امانتدار خوبى هستم...... در نبود آدمها خاطراتشان را جزء به جزء نگه ميدارم...........❤️❤️ دوست جونا سلام خيلى خيلى سپاسگزار لطفى هستم كه به من داريد دست شما عشقهارو ميبوسم كه با لايك وكامنت هاى پر مهرتون به من انرژى ميديد 💋💋💋خيلى خيلى  دوستتون دارم مانا باشيد و ماندگار❤️❤️❤️#shahrzadabdolmajid class=
امانتدار خوبى هستم...... در نبود آدمها خاطراتشان را جزء به جزء نگه ميدارم...........❤️❤️ دوست جونا سلام خيلى خيلى سپاسگزار لطفى هستم كه به من داريد دست شما عشقهارو ميبوسم كه با لايك وكامنت هاى پر مهرتون به من انرژى ميديد 💋💋💋خيلى خيلى دوستتون دارم مانا باشيد و ماندگار❤️❤️❤️#shahrzadabdolmajidثبت دیدگاه شما