فریدون آسرایی باز هم تهران و پنج شنبه و باز هم تیم قلم ورزش. امروز بعد از مدتها غیبت در یک هوای خیلی خوب و عالی همراه با سید مهدی فاطمی در زمین فوتبال باشگاه پیام تمرین بسیار خوبی رو پشت سر گذاشتیم.  امشب تو کنسرت میبینمتون. جای اونایی رو هم که نمیان خالی می کنیم.
کیا امشب میان؟!
عكس : عليرضا عابدى class=
باز هم تهران و پنج شنبه و باز هم تیم قلم ورزش. امروز بعد از مدتها غیبت در یک هوای خیلی خوب و عالی همراه با سید مهدی فاطمی در زمین فوتبال باشگاه پیام تمرین بسیار خوبی رو پشت سر گذاشتیم. امشب تو کنسرت میبینمتون. جای اونایی رو هم که نمیان خالی می کنیم. کیا امشب میان؟! عكس : عليرضا عابدىثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران