امیرحسین آرمان درک و فهم بالایی داره حتی معرفت زیادی هم داره ، اهل خالی بندی و اینام نیست ، ادعایی هم نداره ،تکلیفشم با خودش روشنه٫خلاصه کارش درسته بیشتر از خیلی از آدما 
#amirhosseinarman 
#amirarman class=
درک و فهم بالایی داره حتی معرفت زیادی هم داره ، اهل خالی بندی و اینام نیست ، ادعایی هم نداره ،تکلیفشم با خودش روشنه٫خلاصه کارش درسته بیشتر از خیلی از آدما #amirhosseinarman #amirarmanثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران