پرستو گلستانی میدانید
فیلتر تلگرام چند هزار نفر را بیکار می‌کند؟

نایب رئیس کمیسیون کسب و کارهای نوین اتاق ایران:
🔹بین ١٠ تا ۱۵ هزار کسب و کار در ایران به صورت کاملا مجازی اداره می‌شوند.  #اقتصاد#بیکاری#تورم#فیلترینگ#تلگرام class=
میدانید فیلتر تلگرام چند هزار نفر را بیکار می‌کند؟ نایب رئیس کمیسیون کسب و کارهای نوین اتاق ایران: 🔹بین ١٠ تا ۱۵ هزار کسب و کار در ایران به صورت کاملا مجازی اداره می‌شوند. #اقتصاد#بیکاری#تورم#فیلترینگ#تلگرامثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران