سوسن حسنی دخت : آنچه اين روزها توسط هيچ مقامي در حاكميت انكار نشده، مشكلات #معيشتي، #فساد و نبود شفافيت و فضاي  آزاد در كشور است . شما به عنوان راهكار حل مسايل كدام گزينه را موثر مي دانيد؟ لطفا مشاركت بفرماييد تا بتونيم آماري از نظرات شما اعلام كنيم . 
١- #ساختار_شكني  در انديشه
٢- ساختارشكني در سياستها و رويه ها 
٣- تضمين #امنيت براي بيان #مخالفتها
٤- تغيير يا #اصلاح قانون اساسي درباره برگزاري تجمعات اعتراضي 
٥-ايجاد ساز و كار مشخص براي #نظارت مردم بر همه #درآمدهاي كشور
پ ن: هر گزينه ديگري هم مد نظر شماست برامون بنويسيد لطفا.🙏🏻🙏🏻
٦-قابليت طرح #طومارهاي_اعتراضي  مردم در مجلس ‏🌐 @soosanhosnidokht
#اعتراضات#ايران class=
: آنچه اين روزها توسط هيچ مقامي در حاكميت انكار نشده، مشكلات #معيشتي، #فساد و نبود شفافيت و فضاي آزاد در كشور است . شما به عنوان راهكار حل مسايل كدام گزينه را موثر مي دانيد؟ لطفا مشاركت بفرماييد تا بتونيم آماري از نظرات شما اعلام كنيم . ١- #ساختار_شكني در انديشه ٢- ساختارشكني در سياستها و رويه ها ٣- تضمين #امنيت براي بيان #مخالفتها ٤- تغيير يا #اصلاح قانون اساسي درباره برگزاري تجمعات اعتراضي ٥-ايجاد ساز و كار مشخص براي #نظارت مردم بر همه #درآمدهاي كشور پ ن: هر گزينه ديگري هم مد نظر شماست برامون بنويسيد لطفا.🙏🏻🙏🏻 ٦-قابليت طرح #طومارهاي_اعتراضي مردم در مجلس ‏🌐 @soosanhosnidokht #اعتراضات#ايرانثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران